Skip navigationen

Social- og sundhedsassistent

Har du lyst til at arbejde med mennesker? Så er det måske noget for dig at starte som social- og sundhedsassistent i Dragør Kommune.

En social- og sundhedsasssistent er en autoriseret sundhedsperson, der udfører sygepleje, rehabiliterende og genoptrænende opgaver hos ældre, syge og handicappede mennesker. En social- og sundhedsassistent arbejder på hospital, plejehjem, i hjemmeplejen, inden for psykiatrien og lignende institutioner.

Hvor lang tid

Uddannelsen varer et år og otte måneder og veksler mellem praktik og skoleundervisning. Skoleundervisningen varer ca. otte måneder og indeholder fag som fx. sundheds- og sygeplejefag, medicinske fag og nogle grundfag som dansk og engelsk.

Hvordan kommer man ind? 

Du kan starte på Trin 2, når du har bestået social- og sundhedsuddannelsen, trin 1, og har en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver.

Andre adgangsveje kan gælde.

Du skal søge praktikplads direkte hos den arbejdsgiver, hvor du ønsker ansættelse som elev.

Det er din kommende arbejdsgiver, som tilmelder dig uddannelsen på skolen. Dit valg af ansættelsessted har ingen betydning for dit uddannelsesforløb, da det er skolen, som tilrettelægger det, herunder tildeler praktikpladser i henholdsvis hospital, i psykiatrien og i den afsluttende praktik i den kommunale hjemmepleje.

Du kan finde ledige praktikpladser på www.praktikpladsen.dk eller ved at henvende dig direkte hos den enkelte kommune eller Region Hovedstaden. 

Ansøgningsskema: 

Ansøgningsskema Trin 2 Dragør

Ansøgningsskemaet sendes udfyldt  til uddannelseskonsulent Lone Rasmussen.

For at blive optaget på uddannelsen skal man opfylde et af disse kriterier:

  • være uddannet social- og sundhedshjælper
  • have kvalifikationer svarende til en social- og sundhedshjælper, som enten er opnået gennem en uddannelse eller erhvervserfaring, - eller en kombination af begge
  • uddannelsen eller erhvervserfaringen skal være på mindst et år og to måneder
  • have kvalifikationer fra udlandet, der svarer til et af punkterne ovenfor

Hvornår starter uddannelsen?

I Dragør ansætter vi 6 assistentelever om året fordelt på de tre optag. 

Der optages hold 3 gange årlig -  i marts, august/ september og  november/december. 

Hvordan er økonomien?

Du får løn under hele uddannelsen, både i skoleperioder og i praktik, som pr. 1.januar 2016 er:

Over 18 år: 11.008,21 kr.

Over 25 år: Mulighed for voksenelevløn på 19.994,17 kr, hvis du har et års relevant erfaring inden for området.

Hvad med praktikplads?

Når man kommer ind på en uddannelse som social- og sundhedsassistent, er man automatisk sikret en praktikplads. Du skal  i praktik 3 steder: sygehus, psykiatrien og hjemmeplejen/plejehjem. Dragør Kommune er med til at uddanne 13 social- og sundhedsassistentelever om året.

Arbejdstiden er 37 timer om ugen.

Hvilke muligheder giver uddannelsen?

Med en bestået uddannelse som social- og sundhedsassistent kan man søge job på sygehuse, institutioner for fysisk og psykisk handicappede, i psykiatrien og i hjemmeplejen.

Du kan også søge videregående uddannelser som fx. sygeplejerske, socialrådgiver eller ergo- og fysioterapeut. 

Flere oplysninger

 fås ved henvendelse til:

Uddannelseskonsulent Lone Rasmussen
Sundhed og Omsorg
Dragør Rådhus
Kirkevej 7
2791 Dragør
Tlf. 3289 0273
loner@dragoer.dk 

eller hos:

Studievejledningen
Sosu C, Brøndby
Brøndby Møllevej 4
2605 Brøndby
Tlf. 4322 6060
www.sosuc.dk

Kontakt

Sundhed og Omsorg - Uddannelseskonsulent Lone Rasmussen

Dragør Rådhus
Kirkevej 7
2791 Dragør

Telefon: 32 89 02 73

Du kan også sende en mail til Sundhed og Omsorg - Uddannelseskonsulent Lone Rasmussen
loner@dragoer.dk