Skip navigationen

Social- og sundhedsassistentelev

Har du lyst til at arbejde med mennesker? Så er det måske noget for dig at starte som social- og sundhedsassistentelev i Dragør Kommune.

Har du blik for helheden og vil du tage ansvar? Som autoriseret social- og sundhedsassistent sikrer du, at borgeren får det bedste forløb i mødet med sundhedsvæsenet - hele vejen igennem. Uanset om du arbejder med ældre, syge eller handicappede, er du nøglepersonen, der kan motivere, koordinere og udføre opgaver inden for grundlæggende pleje og rehabilitering.

En social- og sundhedsassistent arbejder på hospital, plejehjem, i hjemmeplejen, inden for psykiatrien og lignende institutioner.

Du kan også søge videregående uddannelser som f.eks. sygeplejerske, socialrådgiver eller ergo- og fysioterapeut.

Fakta

Varighed

Maksimalt 3 år, 2 måneder og 3 uger, inklusive Grundforløb 2.

Grundforløb 1 varer 5 måneder og er for dig, der kommer direkte fra folkeskolen.

Læs mere om uddannelsen her.

Elev i Dragør Kommune

  • Dragør Kommune ansætter årligt 18 Social- og sundhedsassistentelever med en uddannelsesaftale.
  • Vi samarbejder med social- og sundhedsskolen, Sosu H. 
  • Uddannelsen varer 2 år, 9 måneder og 3 uger og veksler mellem praktik og teori.
  • Der starter nye hold 4 gange årligt i januar, april, juli og oktober.

Hvem kan søge?

Du kan starte på uddannelsen som social- og sundhedsassistent, når du har bestået Grundforløb 2 og har en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver. 

Har du minimum to års relevant erhvervserfaring, kan andre adgangsveje gælde.

Hvis du i forvejen er uddannet social- og sundhedshjælper  får du merit og uddannelsen vil blive afkortet med ca. 6 måneder.

Du skal søge praktikplads direkte hos den arbejdsgiver, hvor du ønsker ansættelse som elev.

Det er din kommende arbejdsgiver, som tilmelder dig uddannelsen på skolen.

Uddannelsen er tilrettelagt med 37 timer pr. uge. Praktikuddannelsen består overvejende af dagvagter, men aften- og nattevagt samt søn- og helligdage kan forekomme.

Du kan finde ledige praktikpladser på praktikpladsen.dk eller ved at henvende dig direkte hos den enkelte kommune eller Region Hovedstaden. 

Ansøgningsskema: 

Du ansøger ved at sende et udfyldt ansøgningsskema til uddannelseskonsulent Lone Rasmussen.

Ansøgningsskema til social- og sundhedsassistent uddannelsen i Dragør

Hvordan er økonomien?

Du får løn under hele uddannelsen, både i skoleperioder og i praktik, som pr. 1/4 2020 er:

1. år: 13.173,10

2. år: 15.053,17

Hvis du er over 25 år har du mulighed for voksenelevløn på 21.556,58 kr., hvis du har et års relevant erfaring inden for området, opnået inden for de sidste 4 år.

Hvad skal du lære?

Du kan læse mere om fag og skoleforløb på http://www.sosuh.dk/

Du kan også kontakte uddannelsesvejledningen.

Kontakt

Uddannelsesvejledningen

E-mail: Udd-vej@sosuh.dk 
Telefon: 2610 3600 

Uddannelseskonsulent

Lone Rasmussen
Sundhed og Omsorg
Dragør Rådhus
Kirkevej 7
2791 Dragør
Telefon: 3289 0273 eller 30101 1088
E-mail: loner@dragoer.dk

Kontakt

Sundhed og Omsorg - Uddannelseskonsulent Lone Rasmussen

Dragør Rådhus
Kirkevej 7
2791 Dragør

Telefon: 32 89 02 73 eller 30 10 10 88

Du kan også sende en sikker mail til Sundhed og Omsorg - Uddannelseskonsulent Lone Rasmussen
loner@dragoer.dk