Skip navigationen

Social- og sundhedsassistentelev

Har du lyst til at arbejde med mennesker? Så er det måske noget for dig at starte som social- og sundhedsassistentelev i Dragør Kommune.

En social- og sundhedsassistent er en autoriseret sundhedsperson, der udfører sygepleje, rehabiliterende og genoptrænende opgaver hos ældre, syge og handicappede mennesker. En social- og sundhedsassistent arbejder på hospital, plejehjem, i hjemmeplejen, inden for psykiatrien og lignende institutioner.

  • Dragør Kommune ansætter årligt 10 Social- og sundhedsassistentelever med en uddannelsesaftale.
  • Vi samarbejder med social og sundhedsskolen Sosuc i Brøndby, Herlev og Gladsaxe.
  • uddannelsen varer 2 år , 9 måneder og 3 uger og veksler mellem praktik og teori.
  • Der starter nye hold 4 gange årligt i januar, april, august og november.

Hvem kan søge

Hovedforløb til social- og sundhedsassistent er for dig, der har bestået Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedsassistentuddannelsen. Herudover skal du have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver.

Har du minimum to års relevant erhvervserfaring, kan andre adgangsveje gælde.

Hvis du i forvejen er uddannet social- og sundhedshjælper vil uddannelsen blive afkortet med ca. 6 måneder.

Du skal søge praktikplads direkte hos den arbejdsgiver, hvor du ønsker ansættelse som elev.

Det er din kommende arbejdsgiver, som tilmelder dig uddannelsen på skolen.

Skoleundervisningen foregår på SOSU C i Brøndby, Gladsaxe eller Herlev. Praktikuddannelsen foregår i hjemmeplejen, på plejecentre, på hospitaler og i psykiatrien.

Uddannelsen er tilrettelagt med 37 timer pr. uge. Praktikuddannelsen består overvejende af dagvagter, men aften- og nattevagt samt søn- og helligdage kan forekomme.

Du kan finde ledige praktikpladser på http://www.praktikpladsen.dk/ eller ved at henvende dig direkte hos den enkelte kommune eller Region Hovedstaden. 

 

Ansøgningsskema: 

Ansøgningsskema til social- og sundhedsassistent uddannelsen i Dragør

Ansøgningsskemaet sendes udfyldt  til uddannelseskonsulent Lone Rasmussen.

 

Hvordan er økonomien?

Du får løn under hele uddannelsen, både i skoleperioder og i praktik, som pr. 1.oktober 2017 er:

Over 18 år: 11.250,98 kr.

Over 25 år: Mulighed for voksenelevløn på 20.435,08 kr, hvis du har et års relevant erfaring inden for området, opnået inden for de sidste 4 år.

 

Hvad skal du lære?

Du kan læse mere om fag og skoleforløb på http://www.sosuc.dk/

Studievejledningen Sosu C Brøndby Brøndby Møllevej 4 2605 Brøndby Tlf. 43 22 60 60

 

Hvilke muligheder giver uddannelsen?

Med en bestået uddannelse som social- og sundhedsassistent kan man søge job på sygehuse, institutioner for fysisk og psykisk handicappede, i psykiatrien og i hjemmeplejen.

Du kan også søge videregående uddannelser som fx. sygeplejerske, socialrådgiver eller ergo- og fysioterapeut. 

 

Flere oplysninger

 fås ved henvendelse til:

Uddannelseskonsulent Lone Rasmussen
Sundhed og Omsorg
Dragør Rådhus
Kirkevej 7
2791 Dragør
Tlf. 3289 0273
loner@dragoer.dk 

eller hos:

Studievejledningen
SOSU C, Brøndby
Brøndby Møllevej 4
2605 Brøndby
Tlf. 4322 6060
www.sosuc.dk

Kontakt

Sundhed og Omsorg - Uddannelseskonsulent Lone Rasmussen

Dragør Rådhus
Kirkevej 7
2791 Dragør

Telefon: 32 89 02 73

Du kan også sende en mail til Sundhed og Omsorg - Uddannelseskonsulent Lone Rasmussen
loner@dragoer.dk