Skip navigationen

Social- og sundhedshjælperelev

Har du lyst til at arbejde med mennesker? Så er det måske noget for dig at starte som social- og sundhedshjælperelev i Dragør Kommune

Uddannelse til social- og sundhedshjælper

Som social- og sundhedshjælper bistår du borgeren med omsorg, pleje og praktisk hjælp. Der er fokus på at støtte og motivere borgeren til at hjælpe sig selv mest muligt og skabe struktur i hverdagen. Social- og sundhedshjælperen er den røde tråd i borgeren liv. 

En social- og sundhedshjælper arbejder i hjemmeplejen, på plejecentre, dagcentre/aktivitetscentre og lignende institutioner.

Fakta

Varighed: Maksimalt 1 år og 7 måneder, inklusive Grundforløb 2.

Grundforløb 1 varer 5 måneder og er for dig, der kommer direkte fra folkeskolen. 

Alle elever får en personlig uddannelsesplan, som tager hensyn til din alder, samt dine erfaringer med job og uddannelse. 

Læs mere om uddannelsen til social- og sundhedshjælper.

Elev i Dragør Kommune

  • Dragør Kommune ansætter årligt 8 social- og sundhedshjælperelever med en uddannelsesaftale.
  • Vi samarbejder med social- og sundhedsskolen Sosu H.
  • Uddannelsen varer 1 år og 2 måneder og veksler mellem praktik og teori.
  • Der starter nye hold 2 gange årligt i januar og august.

Hvem kan søge?

Du kan starte på uddannelsen som social- og sundhedshjælper, når du har bestået Grundforløb 2 og har en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver.

Har du minimum to års relevant erhvervserfaring, kan andre adgangsveje gælde.
Du skal søge om optagelse på hovedforløbet direkte hos den kommune, hvor du ønsker at blive ansat som elev.

Du kan finde ledige praktikpladser på www.praktikpladsen.dk eller ved at henvende dig direkte hos den enkelte kommune.

Ansøgningsskema 

Du ansøger, ved at sende et udfyldt ansøgningsskema til uddannelseskonsulent Lone Rasmussen.

Ansøgningsskema social- og sundhedshjælper uddannelsen Dragør

Hvordan er økonomien?

Du får elevløn, som pr. 1/4 2020 er 11.947,78 kr.

Hvis du er over 25 år, kan du få voksenelevløn, hvis du har et års relevant erfaring inden for området, opnået inden for de sidste 4 år.

Den er pr. 1/4 2020: 21.556,58 kr.

Du kan få befordringsgodtgørelse i skoleperioderne, hvis du bor mere end 10 km fra skolen.

Hvad skal du lære?

Du kan læse mere om fag og skoleforløb på www.sosuh.dk

Du kan også kontakte uddannelsesvejledningen:

E-mail: Udd-vej@sosuh.dk 
Telefon: 2610 3600 

Hvordan foregår praktikken?

Når du har en uddannelsesaftale med kommunen er du sikret en praktikplads.

Du bliver tilknyttet en praktikvejleder og skal i praktik 2 gange, i  hjemmeplejen og på omsorgscenter Enggården og en uge på daghjem.

En praktikuge er på 37 timer.

Flere oplysninger

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Uddannelseskonsulent

Lone Rasmussen
Sundhed og Omsorg
Dragør Rådhus
Kirkevej 7
2791 Dragør
Telefon: 3289 0273 eller 3010 1088
E-mail: loner@dragoer.dk

Kontakt

Sundhed og Omsorg - Uddannelseskonsulent Lone Rasmussen

Dragør Rådhus
Kirkevej 7
2791 Dragør

Telefon: 32 89 02 73 eller 30 10 10 88

Du kan også sende en sikker mail til Sundhed og Omsorg - Uddannelseskonsulent Lone Rasmussen
loner@dragoer.dk