Skip navigationen

Sygeplejerske

Er du interesseret i at læse videre til sygeplejerske kan du se mere her. Uddannelsen varer 3 1/2 år og er et studie.

Studerende i Dragør Kommune

Dragør kommune er med til at uddanne sygeplejestuderende og stiller klinikpladser til rådighed i hjemmeplejen og på  Omsorgscenter Enggården.  

Vi modtager i 2020 studerende fra 1., 2. og 4. semester i klinik i primærsektoren.

Dragør Kommune modtager sygeplejestuderende i klinik fra Københavns Professionshøjskole.

Sygeplejerskeuddannelsen 
Institut for Sygepleje
Tagensvej 86
2200  København N
Tlf: 72 48 75 00

Flere oplysninger 

Du kan læse mere på Københavns Professionshøjskoles hjemmeside.

Kontakt

Sundhed og Omsorg - Uddannelseskonsulent Lone Rasmussen

Dragør Rådhus
Kirkevej 7
2791 Dragør

Telefon: 32 89 02 73 eller 30 10 10 88

Du kan også sende en sikker mail til Sundhed og Omsorg - Uddannelseskonsulent Lone Rasmussen
loner@dragoer.dk