Skip navigationen

Leder af Nordstrandens vuggestue og Dragør kommunale dagpleje

Din vigtigste opgave bliver i samarbejde med medarbejderne at være medskaber af det gode småbørnsliv i vuggestuen og dagplejen. Du bliver leder for i alt ca. 32 engagerede pædagoger, dagplejere, gæstedagplejere, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, og derudover en køkkenassistent.

Om stillingen

Du vil som dagtilbudsleder være ansvarlig for den pædagogiske struktur og for fagligheden i vuggestuen og dagplejen. Du skal lede medarbejderne, så vuggestuen og dagplejen er et fantastisk sted at være barn – og for at det skal lykkes, skal du også være med til at gøre det til et fantastisk sted at være voksen.

Som institutionsleder er du budgetansvarlig for begge institutioners budget, og er således ansvarlig for budgetoverholdelse og for prioriteringer inden for institutionernes budgetter.

Som nærmeste leder for medarbejderne skal du være med til at skabe og vedligeholde et godt arbejdsmiljø og en fortsat faglig udvikling af de ansatte. Du kommer til at fungere som personaleleder i forhold til for eksempel at gennemføre MUS, ansættelser og personalerelateret ledelse. En vigtig opgave er også at sørge for, at møder i både vuggestuen og i dagplejen er livgivende og energifyldte.

Du fungerer som en del af Dragør Kommune, der er en lille og praksisnær organisation. Dine samarbejdspartnere og kolleger vil bl.a. være de øvrige 5 dagtilbudsledere, medarbejdere i Støttekorpset, Center for Børn, Skole og Kultur, herunder centerchefen som du refererer til. Du mødes med dine ledelseskolleger i de andre institutioner til et kortere uformelt møde hver fredag og et længere dagtilbudsledermøde en gang om måneden.

Vores indsatsområder

For Nordstrandens vuggestue:

 • Skabe struktur og rette fokus på faglighed efter corona, lederskift mv.
 • Videreudvikle en fælles kultur og faglighed og udnytte kompetencerne i huset bedst muligt.
 • Konstant videreudvikle vores egne relationskompetencer ud fra ICDP.
 • Fokus på den styrkede læreplan i dagligdagen, herunder særligt fokus på dokumentation og evaluering.

For Dagplejen:

 • Vedligeholde og udbygge et godt kollegialt fagligt fællesskab.
 • Fokus på daglige rutiner og struktur i samarbejdet i Legestuen/Gæstehuset.
 • Synliggøre Dagplejens værdi som dagtilbud, både i forhold til forældre og som en del af en rekrutteringsindsats
 • Fokus på den styrkede læreplan i dagligdagen, herunder særligt fokus på dokumentation og evaluering

Fælleskommunale indsatser

Om personen i stillingen

Ansøgere til stillingen vil ud fra en helhedsbetragtning blive vurderet på de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer. Det vigtigste for os er, at du brænder for at være med til at skabe et godt børneliv for alle børn.

Fagligt er du formentlig uddannet pædagog og har måske også noget efteruddannelse. Du har nok særlig erfaring med de mindste dagtilbudsbørn. Du har et skarpt blik for at skabe gode læringsmiljøer for alle børn. Du er optaget af samspillet mellem børn og voksne og den voksnes betydning for struktur, stemning og kommunikation. Du er også optaget af børns leg og betydningen af gode børnefællesskaber. Du følger med i udviklingen af faglig viden på dagtilbudsområdet og kan formidle den viden og dine erfaringer på en relevant måde.

Personligt er du god til at ”læse rummet”, og forstå hvornår der er brug for at lytte, og hvornår der er brug for at beslutte. Du trives sammen med andre mennesker og bruger gerne humor i hverdagen. Du ved også, at relation ikke betyder noget uden struktur, og omvendt. Du er robust og trives fint med det element af uforudsigelighed, der altid er i dagligdagen i et dagtilbud.

Ledelsesmæssigt har du nok nogen erfaring, enten som leder eller som den der i mange sammenhænge har taget ansvaret på dig. Du leder med empati og omhyggelighed, og prøver at kommunikere klart og tydeligt om dine beslutninger og prioriteringer. Du lytter til medarbejdere, kolleger og forældre, og forestiller dig ikke at have svaret på alle spørgsmål, der kan dukke op.
Dragør Kommune har fire ledelsesværdier; Relationskompetent, Sammenhængsskarp, Kommunikationsstærk og Værdiskabende, som vi forventer, du kan genkende dig selv i.

Vi søger en leder, der er interesseret i at blive en del af et ledelsesfællesskab med de andre dagtilbudsledere og som tror på, at det vi kan sammen, er mere og bedre end det, vi kan hver for sig. Det gælder også i relationerne rundt i kommunen i øvrigt, til f.eks. skoleledere, kulturledere og forvaltningen.

Om Nordstrandens vuggestue

Nordstrandens vuggestue ligger i den nordlige del af Dragør, tæt på strand og det gamle bymiljø omkring havnen. Institutionen består af en matrikel, der ligger lige op til Nordstrandsskolen.

Der er lige nu 4 vuggestue-stuer. Der er i alt ca. 20 medarbejdere. Vuggestuen har pt. 52 vuggestuebørn.

Om Dagplejen

Dagplejen består af 7 dagplejere og 3 gæsteplejere. Pt. er der 28 børn i Dagplejen. Vi har et dagplejehus der ligger på Engvej. Det er politisk besluttet at dagplejehuset skal flyttes til Nordstrandens Vuggestue inden for de næste par år.

Om Dragør Kommune

Dragør er en af landets mindste kommuner, med godt 14.000 indbyggere. Vi bruger vores størrelse som en fordel, og har en lille og smidig organisering og en uformel samarbejdsform. Vi har et organisatorisk pejlemærke, der lyder ”Vi skaber i fællesskab den værdi, vi ville ønske for vores nærmeste” – så vi er stærkt optaget af, at vores indsatser har effekt for borgerne, og så god effekt som muligt inden for den økonomi vi har.

Center for Børn, Skole og Kultur rummer dagtilbud, skoler og kulturinstitutioner, såvel som Støttekorps, PPR-funktion og Børne- og familierådgivning (Børneteam). Så vi har samlet alle kompetencer under en hat, og er ambitiøse omkring at bruge det, til at skabe de bedste opvækstbetingelser for alle børn i Dragør.

Om ansættelsen

Du er meget velkommen til at kontakte leder Dorte Johannesen (tlf. 24 63 67 13), hvis du vil vide mere, ligesom vi gerne viser dig rundt i vuggestuen og i dagplejehuset.

Ansættelsesudvalget består af pædagogisk leder, medarbejder- og forældrerepræsentanter fra vuggestuen og dagplejen, en institutionsleder fra en anden institution, samt konsulent og centerchef fra Center for Børn, Skole og Kultur.

Vurderingen af kandidaterne vil ske på baggrund af hele processen:

 • De skriftlige ansøgninger
 • Første samtalerunde
 • Anden samtalerunde, som vil indeholde en praksisnær case.
 • Referencer

Ansættelsesforløb:

Ansøgningsfrist 21. juni 2022 klokken 08.00.

1. samtale 23. juni 2022
2. samtale 28. juni 2022 (14-17)

Tiltræden 1. august 2022 eller snarest muligt.

Ansøgning bilagt CV, relevante eksamensbeviser og udtalelser, sendes via Dragør Kommunes rekrutteringssystem på Dragoer.dk. Løn- og ansættelsesforhold forhandles i henhold til gældende overenskomst.