Skip navigationen

For ansatte i Dragør Kommune

Dragør Kommunens beredskab kan få brug for ekstra arbejdskraft til at aflaste vores medarbejdere i den kommende tid grundet den aktuelle situation med coronavirus.

Bliv en del af vores beredskab

Dragør Kommunens beredskab kan få brug for ekstra arbejdskraft til at aflaste vores medarbejdere i den kommende tid grundet den aktuelle situation med coronavirus. Dragør Kommunes personale kan selv blive ramt af sygdom og karantæne og det er ekstra vigtigt at vi alle hjælper hinanden og støtter op hvor der er brug for det. Når du har aftalt med din leder, at du har mulighed for at indgå i jobbanken, skal du registrere dig via linket nederst på siden. Når du har tilmeldt dig vil du blive registreret i Jobbanken, hvorefter at du vil blive kontaktet i fald at vi har brug for din hjælp. 

De tilmeldte vil alene blive kaldt ind, hvis Dragør Kommunes nuværende medarbejdere ikke kan dække den ekstraordinære situation i forbindelse med den nye coronavirus og i den periode der måtte blive nødvendig. 

Hvilke funktioner kan vi få brug for?

Opgaver som vi blandt andet kan få brug for hjælp til, er følgende:

  • Pasning af børn i børnehaver
  • Undervisning af børn i skoler
  • Hjælp til indkøb af færdigretter og opvarmning af mad hos borgere
  • Tilberedning af frokost, støtte til madindtag samt afrydning
  • Hjælp i køkkenproduktion og udbringning af mad til borgerne
  • Hjælp til borgere, der har brug for hjælp til eksempelvis personlig pleje
  • Støtte til medicinindtag og ernæring
  • Omsorgsindsatser til borgere, der normalt vis vil benytte kommunens dagtilbud og daghjem
  • Kørselsopgaver.

Alle arbejdsfunktioner vil være placeret i Dragør Kommune, og for nogle af dem vil der være tale om aften-, nat-, eller weekendarbejde.  

Din baggrund

Din faglige baggrund kan være alt fra pædagog, gartner, administrativ medarbejder eller lærer. Det vigtigste er, at du er fleksibel og har lyst til at hjælpe til hvor der er brug for det.

Tilbyd din arbejdskraft

Tilmeld dig via linket herunder. Tak for din hjælp og for din fleksibilitet.

OBS! Som ansat i Dragør Kommune skal du aftale med din leder før du melder dig til jobbanken.