Skip navigationen

Instruks til ”support-personel”

Centrale retningslinjer for håndtering af borgere for personale, der indgår i job-bytte.

Dette er en quick-guide, der helt overordnet sammenfatter centrale retningslinjer for personale, der indgår i job-bytte - er du i tvivl, bedes du venligst kontakt din foresatte eller konsultere www.coronasmitte.dk

Er du selv i en af risikogrupperne, bør du ikke varetage opgaver som support-personel, men i øvrigt henvises til nedenstående opsummering af retningslinjerne i almindelighed.

Husk almindelig fornuftig adfærd for at beskytte dig selv

 • Vask hænder. Hyppig og grundig håndvask og evt. hånddesinfektion, hvis hænderne er rene og tørre
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram. Undgå især kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion
 • Host eller nys i engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningen
 • Bliv hjemme ved sygdom, - Oplever du sygdomssymptomer, bør du blive hjemme, så du ikke udsætter andre for smittefare
 • Vær opmærksom særligt på steder, hvor der færdes mange mennesker, f.eks. offentlige transportmidler.

Du (Personalet) skal have fokus på, at borgeren

 • Vasker hænder hyppigt og grundigt, især efter borgeren har været ude blandt andre mennesker, før borgeren skal spise m.v. Er håndvask ikke muligt kan borgeren anvende håndsprit
 • Hoster eller nyser i et engangslommetørklæde eller i sit ærme — ikke i hænderne
 • Begrænser fysisk kontakt, dvs., undgår håndtryk, kindkys og kram
 • Er opmærksom på at vanlige rengøringsprocedurer overholdes
 • Holder afstand. Vær ekstra opmærksom på borgerens opførsel på steder med mange mennesker, herunder i offentlige transportmidler. Hold så vidt muligt afstand til andre personer og særligt, hvis de ser syge ud, og sørg for at holde god håndhygiejne m.v.

Hvis borgeren har symptomer, der giver anledning til mistanke om COVID-19

Hvis borgeren har symptomer, - en eller flere, så som luftvejsinfektioner, feber, hoste, åndenød, generelle vejrtrækningsproblemer, skal du (personalet) have fokus på, at borgeren:

 • Har samtaler om muligt på afstand (over 2 meter)
 • Så vidt muligt undgår tæt kontakt herunder; direkte fysisk kontakt, 'ansigt-til-ansigt ‘-kontakt inden for 2 meter i mere end 15 minutter, kontakt med fx spyt eller afføring samt ophold i et lukket miljø (fx et mødelokale) i mere end 15 minutter og med mindre end 2 meters afstand til den syge samt være opmærksom på Sundhedsstyrelsens retningslinjer om brug af værnemidler, masker, handsker m.v., såfremt der er behov for tættere kontakt (< 2m).
 • Nyser eller hoster i et engangslommetørklæde eller i sit ærme
 • I videst muligt omfang opholder sig i eget hjem/bolig/værelse, indtil borgeren er rask for at undgå at smitte andre. Det gælder også borgere, som bor på botilbud, herberger, krisecentre m.v. Hvis det dette ikke er muligt, placeres borgeren på afstand af andre, fx i andet lokale eller bag rumadskillelse, der kun besøges af nødvendigt personale.
 • Hvis borgerens symptomer forværres
 • Er du i tvivl om hvorvidt borgeren udviser symptomer, tag da med det samme kontakt til det stedlige personale samt din foresatte. Personalet skal ringe til den praktiserende læge eller 1813, hvis borgeren har forværring af symptomer, sygdom over flere dage, problemer med vejrtrækning eller andre symptomer, der bekymrer. Dette gælder også for borgere, som ikke er tilknyttet en almen praktiserende læge.

Er du i tvivl eller usikker, kontakt venligst din leder.