Skip navigationen

COVID-19: Behov for isolationsfacilitet?

Borgere smittet med coronavirus har mulighed for hjælp til isolation uden for eget hjem. Er du testet positiv for coronavirus (COVID-19) og har du ikke mulighed for at isolere dig i eget hjem, kan kommunen hjælpe med et ophold i en såkaldt isolationsfacilitet.

I Dragør Kommune er det Visitationen under Sundhed og Omsorg, som står for opgaven. 

Målgruppe

Målgruppen er voksne borgere, der er konstateret smittet med COVID-19, som enten ikke udviser symptomer på smitte eller alene udviser lette symptomer, i høj grad er selvhjulpne og derfor ikke har behov for hjælp eller behandling fra sundheds- eller socialfagligt personale, og som deler husstand med:

  • mange personer på et lille areal og/eller uden optimal rumadskillelse
  • én eller flere, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, f.eks. på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, eller
  • én eller flere personer i øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, som defineret af Sundhedsstyrelsen i styrelsens anbefalinger til personer i øget risiko, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig isolation fra.

Børn og unge under 18 år, der er konstateret smittet med COVID-19 kan kun visiteres til ophold på isolationsfaciliteten i følge med en voksen fra samme husstand.

Mulighed for forplejning

Der vil være mulighed for forplejning uden egenbetaling. Forplejningen består af tre hovedmåltider, som leveres én gang dagligt kl. 12. Det er Omsorgscentret Enggårdens produktionskøkken, som tilbereder og leverer måltiderne (varm ret til frokost, pakket smørrebrød til aften og morgenmad til dagen efter). 

Sådan gør du

Hvis du opfylder betingelserne og ønsker at blive visiteret til en isolationsfacilitet, kan du kontakte Visitationen, som har telefontid alle hverdage mellem kl. 8.15–10 på følgende telefon 32 89 02 09.

Efter kl. 10 kan du eventuelt kontakte omstillingen i rådhusets telefontid på telefon 32 89 01 00. Eller du kan skrive en mail til Visitationen på visitationen@dragoer.dk.