Skip navigationen

Kontakt borgerrådgiveren

Du kan kontakte borgerrådgiveren mandage på telefon og mail mellem kl. 9 og 14. Læs mere om, hvad borgerrådgiveren kan hjælpe med.

Borgerrådgiveren kan træffes fra den 1. august 2022

Borgerrådgiveren er uvildig og ansat direkte under kommunalbestyrelsen. Rollen er først og fremmest at styrke dialogen mellem borger og forvaltning i konkrete sager ved at søge at fremme en god og konstruktiv dialog.

Borgerrådgiveren kan ikke fungere som bisidder eller partsrepræsentant.

Hvad kan du få hjælp med?

Borgerådgiveren kan hjælpe med at:

 • skabe en konstruktiv dialog mellem dig og kommunens afdelinger
 • vise vej til den rette medarbejder/afdeling i kommunen
 • forstå breve eller afgørelser fra kommunen
 • vejlede om dine rettigheder i forbindelse med sagsbehandlingen
 • vejlede om klagemuligheder
 • gennemlæse udkast til klager og/eller hjælpe med at formulere en klage over en kommunal afgørelse
 • behandle klager over kommunens sagsbehandling og klager over den praktiske opgaveløsning
 • hjælpe med at forberede en samtale, som du er utryg ved og eventuelt henvise dig til en bisidder
 • hjælpe med at vurdere, hvad der kom ud af en samtale med kommunens afdelinger.

Borgerrådgiveren kan ikke hjælpe med at:

 • træffe afgørelser eller ændre afgørelser
 • behandle klager over forhold, der er eller kan indbringes for andre klageinstanser, for eksempel Ankestyrelsen
 • behandle sager, der er indbragt for det kommunale tilsyn, ombudsmanden eller domstolene
 • behandle klager over ansættelsesforhold eller privatretlige forhold
 • behandle klager over politiske beslutninger (fx om serviceniveau) eller over forhold, som har været bedømt af de politiske udvalg eller kommunalbestyrelsen.

Sager, der er over ét år gamle, kan borgerrådgiveren ikke behandle med mindre, der klages over aktuelle, konkrete forhold i sagen, som er foregået inden for de seneste 12 måneder. Kun i særlige tilfælde kan borgerrådgiveren dispensere for det og da kun såfremt, at borgerrådgiveren vurderer, at en indblanding i sagen kan føre til et bedre resultat for borgeren. 

Kontakt

Borgerrådgiveren

Kontakt borgerrådgiveren hver mandag (undtagen på helligdage, lukkedage, ved ferie o.l.) klokken 9-14.

Du kan sende en sikker mail til Borgerrådgiveren
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.