Skip navigationen

Ansøg om støtte til frivilligt socialt arbejde 2021

Torsdag den 1. april 2021 åbner vi op for ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde (§18-puljen).

Nyhed
Anbefal denne nyhed:

Vi yder støtte til foreninger, organisationer, klubber m.v., som udfører frivilligt socialt arbejde. Målet er at forebygge og afhjælpe sociale problemer blandt udsatte borgere i Dragør Kommune.

I år prioriteres initiativer, der søger at imødegå ensomhed og initiativer, der fremmer en sund livsstil blandt ældre.

Hvordan gør du?

Du udfylder ansøgningsblanket på dragoer.dk senest fredag den 30. april 2021.

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget uddeler støtten på udvalgets møde mandag den 31. maj 2021.