Skip navigationen

Besøgsforbud på Enggården

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt, at vi udsteder midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til Omsorgscentret Enggården. Påbuddet skyldes et udbrud af smitte med coronavirus blandt beboere og medarbejdere.

Nyhed
Anbefal denne nyhed:

Beboerne har derfor ikke længere mulighed for at få besøg med mindre, der er tale om besøg i kritiske situationer eller besøg fra den nærmeste pårørende til en beboer.

Beboere og pårørende har fået direkte besked.

Hvor henne?

Besøgsforbuddet gælder indendørs fællesarealer, herunder servicearealer, og den del af boligen, som beboeren selv råder over, samt udearealer, der ligger på Omsorgscentret Enggårdens område.

Undtaget er…

  • Besøg i kritiske situationer
  • Besøg fra den nærmeste pårørende

Det er ledelsen på Omsorgscentret Enggården, som afgør om, og hvordan den pårørende til beboeren kan aflægge besøg i det konkrete tilfælde. Besøg skal kunne gennemføres på en forsvarlig måde.

Restriktionerne påvirker ikke beboernes mulighed for eller ret til at forlade Omsorgscentret Enggården.

Varighed

Påbuddet gælder fra fredag den 15. januar og indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbuddet eller fastsætter et nyt påbud. Påbuddet vil løbende blive vurderet og senest blive revurderet den 1. marts 2021.