Skip navigationen

Bi-mark i Dragør – det summer og summer

Sidst i maj plantede Dragør Kommune 13 kilo frø på et areal langs Søvej ved Søvang. Og nu viser resultatet sig – det summer og summer af bier og andre insekter.

Nyhed
Anbefal denne nyhed:
Bi-mark med honning- og humlebier

Idemanden bag en bi-mark i Dragør er Helle Barth, som sidder i Udvalget for By, Erhverv og Plan. Hun foreslog i vinter, at udvalget godkendte at udlægge og tilså en hektar af den kommunale jord med bi-venlige frøblandinger.

Hun fortæller om baggrunden for ideen: ”Det er vigtigt at sikre vilde bier og honningbier gode levevilkår. Bierne bestøver både afgrøder i landbruget og naturens planter, som er med til at sikre føde til fugle og vildt. Når vi så hører, at det står skidt til for bierne, er det oplagt, at vi alle gør, hvad vi kan. Og det behøver ikke være dyrt.”

Større end en fodboldbane

Bi-markens areal er på en hektar eller 10.000 kvadratmeter. Det svarer til lidt mere end en fodboldbane. Førhen henlå arealet som en græsmark eller eng med højt græs og vild kørvel. Men sidst i maj blev arealet pløjet, harvet og tilsået med et mix af 1-årige og flerårige planter.

Initiativet er også nyt for Vej og Gartnerafdelingen. Souschef Grith Madsen fortæller: ”Vi har selv pløjet, mens harvning og såning er foretaget af en lokal landmand, da kommunen ikke selv har maskinerne til det. Og så har vi hen over sommeren jævnligt holdt øje med bi-marken. Vi er jo også spændte på, hvordan den udvikler sig.”

Hun fortsætter: ”I juli var planterne kun cirka 5-8 centimeter og fyldte ikke så meget i landskabet. Med såning så sent på foråret forventede vi, at der nok først rigtig skete noget i løbet af august. Og det holdt stik.”

Alle kan gøre lidt

Plantelisten er er lang. Det drejer sig om ca. 40 forskellige arter (fx morgenfruer, katost, kornblomster, kæmpejernurt, brudeslør, asters, kommen, kornvalmue). Målet er sommeren igennem at producere pollen og nektar, som tiltrækker bier, sommerfugle, fluer mv.

Også udvalgsformanden for By, Erhverv og Plan Allan Holst er begejstret: ”Sikke en aktivitet med blomster, bier og andre insekter, vi er vidne til her. Det er et initiativ, som ligger i tråd med kommunens øvrige naturpleje. I det hele taget slår vi mindre græs, og vi sætter for eksempel dyr på udearealerne med kvæg ved Søvang og får ved Sydstranden.”

Både Helle Barth og Allan Holst er enige om, at alle kan gøre lidt, hver især. Der er for eksempel private, som har bistader i Dragør, ligesom Museum Amager også har bistader ved Amagermuseet.
”Vi taler også generelt med borgerne om at undlade at plastre deres matrikler til med stenterrasser og stenindkørsler. Det vil også være godt i forhold til, at jorden kan opsuge regnvandet, når sluserne åbner sig fra oven,” slutter Allan Holst.

Bi-venlig kommune

Dragør Kommune har ansøgt Danmarks Biavlerforening om at blive certificeret som bi-venlig kommune.

Har man som privatperson lyst til at undersøge, hvad man selv kan gøre i sine haver, kan der være inspiration og råd at hente hos Danmarks Biavlerforening.