Skip navigationen

Borgmester: Ingen grundskylds-indefrysning i Dragør

Dragør Kommune satte grundskylden ned fra 2017 til 2018. Det betyder, at der ikke skal indefryses nogle af kommunens boligejeres penge.

Nyhed
Dette er en arkiveret nyhed
Anbefal denne nyhed:

Pressemeddelelse fra Friluftsrådet: Baggrunden for problematikken er en lov, som medfører en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Loven betyder, at kommuner skal indefryse årlige stigninger i grundskylden. Dette kan ikke fravælges eller indfries.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup er glad for, Dragør Kommune slipper for indefrysning i 2018.

”Man kan kalde det held eller rettidig omhu. Resultatet er, at Dragør Kommunes grundejere ikke skal have indefrosset penge, som det er tilfældet i andre kommuner”, siger borgmester Eik Dahl Bidstrup og fortsætter: ”I Dragør har vi valgt at sænke grundskylden fra 2017-2018. Og det betyder altså, at vi slipper udenom i 2018.”

Baggrund

Folketinget besluttede sidste år i en politisk aftale, at grundskylden igen må stige op til 7 pct. hvert år, indtil et helt nyt system træder i kraft i 2021. Til gengæld vil beløbet, som grundskylden stiger, blive indefrosset. Det betyder, at boligejerne låner pengene rentefrit af kommunen og først behøver at betale dem tilbage, når huset sælges. Det er hverken muligt at sige nej til indefrysningen eller at indfri lånet de næste tre år. Først i 2021 kan boligejerne få lov til at betale tre års ophobet skattegæld.

Om ejerskifte samt automatisk opkrævning fra kommunen

Loven betyder konkret, at boligejere skal betale det indefrosne beløb, hvis ejendommen skifter ejer. De modtager automatisk opkrævningen fra kommunen. Overtager ægtefællen ejendommen, overtager denne også lånet. Der vil årligt komme en opgørelse, som viser det indefrosne beløb for hvert år og totalt. Men dette vil i 2018 altså ikke være relevant for boligejere i Dragør.

Korrektion:

Det har efterfølgende vist sig, at det ikke er alle grundejere i Dragør Kommune, der slipper for at få indefrosset ejendomsskatter. SKAT har for nogle grundejere reguleret den såkaldte grundskatteloftsværdi i 2018. Denne regulering betyder, at disse grundejere får en stigning i grundskylden, og derfor skal have indefrosset ejendomsskat. Ud af Dragør Kommunes ca. 6000 grundejere drejer det sig om ca. 1300 ejendomme. For langt den største del af grundejerne sker der ikke en indefrysning. Den gennemsnitlige grundskyld falder med ca. 500 kr., men da SKAT regulerer grundskatteloftsværdierne forskelligt, er det ikke alle ejendomme, der slippe for indefrysning af grundskyld.