Skip navigationen

Budget 2018 på plads i Dragør Kommune

A, C, O og V har indgået budgetforlig om budget 2018-2021

Nyhed
Dette er en arkiveret nyhed
Anbefal denne nyhed:

For fjerde år i træk har Socialdemokratiet (A), Det Konservative Folkeparti (C), Dansk Folkeparti (O) og Venstre (V) indgået budgetforlig. Serien af budgetforlig har fastholdt stabilitet og en sund økonomi i Dragør Kommune, hvor kassebeholdningen er god, og den langfristede gæld falder.

Forligsparterne er enige om, at den ansvarlige udvikling i Dragør Kommunes økonomi skal fortsætte, så der også i de kommende år er muligheder for at investere i udvikling af de kommunale velfærdsområder og af de fysiske rammer, så borgerne, erhvervslivet og foreningerne kan udfolde det gode liv i Dragør.

Trods meget snævre statslige rammer for kommunernes drifts- og anlægsudgifter er forligspartierne meget tilfredse med, at det stort set er lykkedes at undgå besparelser og servicereduktioner på de primære velfærdsområder som børn, skole og ældre. Samtidig fastholdes prioriteringen af store anlægsprojekter, som er besluttet i de seneste års budgetforlig. Det drejer sig om bl.a. etablering af en ny svømmehal, renovering af Hollænderhallen, udvikling af havnen og udearealer på skolerne, der alle vil blive gennemført i 2018-2019.

Eik Dahl Bidstrup, Venstre, er meget tilfreds med forliget: ”Som borgmester er jeg glad for, at vi igen i år har lykkedes at lave et bredt budgetforlig med fokus på sund økonomistyring og balance på driften. Noget der har været helt centralt for mig igennem de sidste fire år. Med det i tankerne har vi i år haft fokus på, at friholde de centrale velfærdsområder for besparelser- og tværtimod tilføre penge til vigtige områder ikke mindst ældreområdet. En opnormering af veluddannet personale indenfor ældreplejen er helt centralt for et godt ældreliv. Også trafiksikkerheden har fået endnu et projekt, nemlig en Kys og Kør bane ved Dragør Skole Nord. Det er vigtigt at vores børn kan fragtes sikkert til og fra skole. Venstre glæder sig til, sammen med budgetparterne, at implementere de gode forslag de næste fire år”.

Kenneth Gøtterup, Konservative, udtaler med stor tilfredshed: ”Jeg er meget glad for, at vi fire landspolitiske partier igen tager et fælles ansvar og det igen på fjerde år er lykkedes at undgå væsentlige besparelser på Børne, Fritids- og kulturområdet og ældreområdet. At vi samtidig sikrer de mange kulturelle tiltag og arrangementer i byen kan jeg kun være tilfreds med. Vi er en kommune der prioriterer en god velfærd. Næste skridt er, at vi får lavet en ny anlægsplan for hele kommunen, når svømmehallen står færdig, og jeg ser frem til, at få lavet nogle langsigtede, ordentlige anlægsinvesteringer til gavn for borgerne”.

Allan Holst, Socialdemokratiet, udtaler: ”Socialdemokraterne er meget tilfredse med budgetforliget, hvor både kernevelfærd for børn, unge og ældre, samt kommunens udvikling generelt, er prioriteret gennem et bredt politisk samarbejde. Modernisering af skolerne, ny svømmehal og udvikling af havnen er godt på vej. Et solidt driftsbudget for 2018, og et godt udgangspunkt for den nye kommunalbestyrelse”.

Morten Dreyer, Dansk Folkeparti, udtaler: ”Ingen eksperimenter. DF deltog for 8. gang i træk i Dragørs budget. Det er glædeligt, at vi igen i år styrkede kommunens kerneydelser som ældreservice og at vi kan fortsætte investeringerne i de faste anlæg som Svømmehal, Havn og Hollænderhal, som er startet rent fysisk eller ligger klar på tegnebordet. Opgaver som kun kan løses hvis økonomien er i orden. Naturligvis fik DF beklageligvis ikke alle sine ønsker igennem. Enighed kræver kompromis parathed fra alle parter. Men vi er dog fuldt tilfredse med det endelige budget”.

Godkendes den 5. oktober

Budgetforliget skal godkendes i kommunalbestyrelsen den 5. oktober 2017. Budgetaftalen og afstemningsbilaget kan læses på Dragør Kommunes hjemmeside.

Yderligere information

Eik Dahl Bidstrup, Venstre, mobil: 30101078
Allan Holst, Socialdemokratiet, mobil 22800083
Kenneth Gøtterup, Konservative, mobil: 30101082
Morten Dreyer, Dansk Folkeparti, mobil: 30101081

Kommunikationsansvarlig David Schmidt, tlf.: 32890163