Skip navigationen

Coronavirus – Gradvis genåbning (fase 2)

Myndighederne har varslet en gradvis, forsigtig og kontrolleret genåbning af samfundet – på nuværende tidspunkt fase 2. Det kræver, at vi som borgere fortsat følger rådene for god hygiejne og omgang med hinanden, som vi har lært de seneste måneder. I den gradvise genåbning følger vi Sundhedsmyndighedernes retningslinjer nøje. (opdateret den 26. maj 2020 (Musik- og Kulturskolen genåbner den 27. maj) og den 29. maj 2020 (Dragør Søbad forventes genåbnet den 8. juni))

Nyhed
Anbefal denne nyhed:
illustration: Hygiejneråd - vask hænder ofte og nys i ærmet

Borgercentret på rådhuset

Borgercentret på rådhuset har indtil videre lukket for almindelig personlig betjening. Dog er der åbent efter forudgående aftale til særlige kritiske henvendelser, som de nationale myndigheder har besluttet.

Har du i øvrigt brug for information, er det en god ide først at tjekke kommunens hjemmeside: dragoer.dk. Her finder du information om det meste. Du kan skrive til os ved at benytte sikker mail på hjemmesiden: dragoer.dk – søg på kontakt.

Er det nødvendigt, kan du også kontakte os i den normale telefontid på telefon 32 89 01 00 mandag til onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 10-18 og fredag kl. 10-13.

Vi prioriterer akutte henvendelser. Du må derfor generelt forvente længere svarfrister. Hvis henvendelsen ikke er akut, så overvej om den kan vente.

Adgang til borger-pc

Hvis det er bydende nødvendigt, kan du få adgang til vores borger-pc i Borgercentret på rådhuset. Det gælder kun for borgere, som ikke er digitale, eller for borgere, som benytter offentlige digitale tilbud, men som ikke selv har adgang til nødvendigt udstyr (pc, tablet, smartphone eller WIFI). Hensigten er, at du, som borger, skal kunne have adgang til din eventuelle digitale post.

Det kræver, at du først kontakter os pr. telefon og aftaler en kortvarig adgang til en borger-pc i Borgercentret på rådhuset. Ring i vores normale telefontid på 32 89 01 00. Der vil være mulighed for vejledning med behørig afstand på to meter mellem dig og medarbejder.

Genåbning af dagtilbud for børn og skoler for alle klassetrin

Fredag den 17. april 2020 genåbnede vi dagtilbud, skoler og SFO/Klub til og med 5. klasse. Mandag den 18. maj 2020 genåbnede vi skoler og klubtilbud for også de store klassetrin, nemlig 6. til 10. klassetrin. Genåbningen er sket i nøje overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer.

Forældre og børn er løbende informeret direkte om, hvordan genåbningen sker, da der var lokale forskelle fra institution til institution afhængig af logistik og fysiske rammer.

Ikke alle kommuner har – på grund af pladsmangel – kunnet tilbyde plads til alle børn i dagtilbud. Derfor har Folketingets partier indgået en aftale, hvor forældrebetalingen bortfalder for de forældre, som ikke får en plads i dagtilbud. I Dragør tilbyder vi plads til alle, og den nævnte aftale berører dermed ikke Dragørs borgere. Hvis man som borger er økonomisk trængt, er der den sædvanlige mulighed for at søge fripladsordning på dragoer.dk.

Genåbning af fritidsklubben

Klub Dragørs forskellige enheder åbner yderligere op fra mandag den 25. maj 2020. Det gælder Juniorklubberne og Dragør Ungdomsklub.

Både børn og unge er informeret om, at vi - alle sammen - skal stadig have fokus på håndhygiejne, hosteetikette, ingen håndtryk eller kram og være påpasselige med afstanden. Der vil være begrænsninger i forhold til køb i cafeerne og på værkstederne.

Åbningstiderne er:

 • Fritidsklubberne har åbent mandag til fredag kl. 13-17
 • Juniorklubberne har åbent mandage kl. 17.30-21 (Juniorklubberne er tilbuddet til de medlemmer, der går i 6.-7.- klasse og er medlem af en fritidsklub i Klub Dragør).
 • Dragør Ungdomsklub har åbent: tirsdag-torsdag kl. 17.30-22, fredag kl. 17.30-23 samt søndag kl. 16-22. 

Musik- og Kulturskolen genåbner

Myndighederne har udvidet fase 2 i den gradvise genåbning. Det betyder, at Musik- og Kulturskolen åbner fra onsdag den 27. maj 2020, og al solo-undervisning flytter fra internettet til fysisk fremmøde. Derimod er det ikke al holdundervisning, som kan genåbne. Eleverne får direkte besked.

Tilmelding til næste sæson er åben. Se mere på Musik- og Kulturskolens hjemmeside

Øget aktivitet i Sundhed og Omsorg

Både Omsorgscentret Enggården og Hjemmeplejen har i et stykke tid nu kørt med øget aktivitetsniveau og besøg i borgernes hjem. 

Daghjemmet for sårbare ældre er siden mandag den 18. maj 2020 under gradvis genåbning. Ligeledes kommer vores demenskonsulenter igen i borgernes hjem.

Udendørs besøg på plejecentre

Myndighedernes retningslinjer for besøg på landets plejecentre er ændret. Det betyder, at Omsorgscentret Enggården fra mandag den 18. maj 2020 åbner for besøg af pårørende o.l. udenfor. Der er sat to ’besøgstelte’ op til formålet.

Besøg skal være koordineret og aftalt på forhånd med den enkelte afdelings fagkoordinator. Der mulighed for besøg mandag, onsdag og fredag kl. 10-15 samt tirsdag og torsdag kl. 10-17.

Pårørende har fået direkte besked om, hvordan det hele foregår i praksis. Blandt andet er det vigtigt, at de ikke har haft symptomer på sygdom de seneste 48 timer inden besøget. Det gælder også let forkølelse.

Besøgsforbud i øvrigt

Det hidtil udmeldte besøgsforbud indendørs gælder fortsat frem til den 30. juni 2020. Vi skal stadig passe på beboerne, som er i høj-risikogruppen. Kun ved kritiske situationer og efter aftale med ledelsen kan der ske besøg i boligen.

Alle tidligere besøgsaftaler er med det nye tiltag annulleret. Heller ikke besøg i gennem vinduer i stueetagen eller besøg på terrasserne er tilladt, men erstattes af det nye tiltag.

Til borgere i hjemmeplejen

Vi opfordrer fortsat borgere, som har brug for hjemmepleje, til at begrænse besøg. Det er en god ide, hvis besøg foregår udendørs. Husk hygiejnerådene, hold afstand, undgå fysisk kontakt og bed gerne dine gæster om at rengøre kontaktpunkter, som fx kaffemaskine, dørhåndtag og lyskontakter.

Andre sundhedsfunktioner

Tandplejen har både tandundersøgelser af børn, tandbehandlinger og tandbøjlebehandling.

Sundhedsplejen er kommet tættere på normal drift – for småbørn (som de har haft hele tiden under coronakrisen), på skolerne, med overvægtsklinikken og med Åben Konsultation (dog med tidsbestilling). Kostgruppetilbud planlægges til start efter 8. juni 2020, hvis der gives lov til, at vi må samle mere end 10 personer.

Dragør Aktivitetshus – omstilling til gradvis genåbning

Vi forbereder en gradvis genåbning af Aktivitetshuset. Bl.a. er caféen åbnet fra mandag den 18. maj 2020 – med restriktioner. Der kan fx ikke modtages kontanter.

Endvidere vil der være en langsom genåbning med fx aktiviteter, der kan foregå udendørs med overholdelse af afstand imellem hinanden og gruppestørrelser under 10 personer. Det er fx damecykling, naturtræning, gågrupper, Qi gong, smidighedstræning og stavgang.

Følg med på Dragør Aktivitetshus' hjemmeside

Bibliotekerne – åben for ind- og udlån

Dragør Bibliotekerne er igen åbne for korte besøg i forbindelse med ind- og udlån af materialer. Adgang kan ske i vores betjente åbningstid, som er:

Dragør Bibliotek

 • Mandag og onsdag: kl. 11-16
 • Tirsdag og torsdag: kl. 11-18
 • Fredag: kl. 11-17
 • Lørdag: kl. 11-14

Biblioteket i Hollænderhallen

 • Mandag og onsdag: kl. 14-18
 • Tirsdag og torsdag: kl. 14-16
 • Fredag: kl. 14-17
 • Lørdag: kl. 11-14

Her kan du få hjælp ved korte forespørgsler og reserveringer. Er der brug for mere eller længerevarende hjælp, vil vi tage imod opgaven/telefonnummer og vende tilbage via telefon.

Aflevering af materialer sker ved automaterne for selvbetjening eller gennem brevsprækken ved Dragør Bibliotek på Vestgrønnigen 18.

Se i øvrigt restriktioner og retningslinjer på www.drabib.dk

Dragør Bibliotek – Take Away

Der desuden fortsat mulighed for bibliotekernes tilbud om ’Take Away’, hvor borgerne siden onsdag den 22. april 2020 tre dage om ugen kan hente materialer i vindfanget på Dragør Bibliotek. Materialer kan afleveres i postkassen på Dragør bibliotek. Fra onsdag den 22. april 2020 kan borgerne tre dage om ugen hente materialer i vindfanget på Dragør Bibliotek. Tidsrummet for afhentning er: mandag kl. 10-12, onsdag kl. 15-17 og fredag kl. 10-12. Læs mere hvordan foregår på drabib.dk/takeaway.

Dragør Søbad – køb af sæsonkort

Med forbehold for, at sundhedsmyndighederne giver os lov, åbner Dragør Søbad for sommersæsonen mandag den 8. juni 2020. Der vil være salg af sæsonkort og dagsbilletter, og der vil være servicepersonale dagligt kl. 7-17.

Vi følger nøje de gældende retningslinjer i corona-tiden, og derfor vil forholdene ikke være helt, som de plejer.

Nye priser i 2020

Pris for en enkelt billet for børn er 15 kr. og voksne 30 kr. Pris for et sæsonkort for børn er 150 kr. og for voksne 330 kr.

Hold øje med åbningsdatoen og se priserne på hjemmesiden: hollaenderhallen.dk – Dragør Søbad

Kongelundsfortet Outdoorcenter – delvist lukket

Frem til skolernes sommerferie 26. juni 2020 har vi lukket for offentlig adgang til Kongelundsfortet i hverdage mellem kl. 8 og 14. Det sker, fordi Kongelundsfortet bliver brugt til skole-undervisning. Uden for det tidsrum er der adgang for offentligheden. Dog er toiletter aflukket i hele perioden af hensyn til risiko for spredning af smitte.

Havnekontor og toiletter er genåbnet

Havnekontoret er igen åben i normal åbningstid, dog med restriktioner. Der kan være én kunde i butikken ad gangen. Der er hængt plade af plexiglas op for at forhindre gensidig dråbesmitte ved kundebetjening, og der er håndsprit til rådighed på Havnekontoret og ved betalingsautomaten udenfor.

Der er igen adgang til offentlige toiletter. De rengøres to gange dagligt.

Læs mere på dragoerhavn.com

Genbrugsstation og dagrenovation

Genbrugspladsen er åben med normale åbningstider. Bytte- og direkte genbrug ordninger holder fortsat lukket. Bemærk: der må højst være 10 køretøjer ad gangen på genbrugspladsen.

Overvej en ekstra gang om kørsel til genbrugspladsen er strengt nødvendig, trafiksituationen og smittespredning af coronavirus taget i betragtning.

Dagrenovationen vil blive afhentet som sædvanlig. Der hentes også haveaffald, papir og pap eller storskrald.

Aflyste aktiviteter og arrangementer

Alle tidligere planlagte og udmeldte aktiviteter og arrangementer, hvor Dragør Kommune er vært, er aflyst frem til og med søndag den 7. juni 2020.

Større forsamlinger er ikke tilladt til og med august 2020. Det er fortsat forbudt at samles mere end 10 personer ad gangen i det offentlig rum – både indendørs og udendørs.

Fortsat lukkede institutioner og tilbud i fase 2

 • Dragør Rådhus (for almindelig personlig betjening, se ovenfor)
 • Hollænderhallen og Kongelundshallen 
 • Dragør Svømmehal