Skip navigationen

Coronavirus – Gradvis genåbning (fase 3)

I takt med de indgåede aftaler om gradvis, kontrolleret genåbning af samfundet – fase 3, er det igen muligt at besøge vores idræts- og motionsfaciliteter. Forsamlingsforbuddet er hævet til 50 personer. Og rådhuset er åbnet pr. 15. juni 2020 – man skal dog bestille tid. Som borgere skal vi fortsat følge rådene for god hygiejne og omgang med hinanden, som vi har lært de seneste måneder. (opdateret den 6. juli 2020 med ophævelse af påbud om besøgsrestriktioner)

Nyhed
Anbefal denne nyhed:
Sundhedsstyrelsens hygiejneråd: Vask hænder ofte og host eller nys i ærmet

Idrætsfaciliteter

Vores idræts- og motionsfaciliteter er genåbnet, som følger:

 • Hollænderhallens idrætshal pr. mandag den 8. juni 2020 og motionscenteret pr. onsdag den 10. juni 2020. Der er ikke adgang til omklædningsrum.
 • Dragør Søbad pr. onsdag den 10. juni 2020
 • Dragør Svømmehal pr. torsdag den 11. juni 2020.

Vi følger nøje de gældende retningslinjer i corona-tiden, og derfor vil forholdene ikke være helt, som de plejer. Hold øje med skiltningen eller spørg personalet, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig.

Det er ikke muligt at refundere eller give rabat på entre, årskort e.l. som følge af den hidtidige corona-nedlukning.

Sommerlukket

Hele Hollænderhallen, inkl. Dragør Svømmehal, lukker ned for sommeren onsdag den 24. juni 2020, som er sidste åbendag. Vi åbner igen mandag den 10. august 2020.

Du kan læse mere på Hollænderhallens hjemmeside.

Rådhuset genåbner, husk at bestille tid

Fra mandag den 15. juni 2020 er Dragør Rådhus igen åbent i fuldt omfang, men med restriktioner. Det betyder blandt andet, at du – indtil videre – skal have booket en tid, inden du møder op. På den måde minimerer vi ventetiden for dig og dine medborgere. Bemærk at den første uge for genåbning allerede er fuldt booket.

Du skal bestille tid på forhånd ved at ringe til os på 32 89 01 00.

Restriktioner

Hvis du har de mindste symptomer på at være smittet med coronavirus, er der ikke adgang til rådhuset – eller andre steder i kommunen.

Ved tidsbestilling får du tildelt 15 minutter til ekspeditionen. Der må kun komme én borger ind for hver ekspedition. Ved ankomst til rådhuset skal hænder sprittes af, og der skal holdes afstand på mindst én meter.

Vi håber, at alle tager hensyn til hinanden og holder afstand, hvis der opstår kø uden for rådhuset.

Påbud om besøgsrestriktioner ophævet

Sundhedsmyndighederne har torsdag den 2. juli 2020 igen tilladt besøgende adgang til kommunale plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser.

Omsorgscentret Enggården

Det vil sige, at det tidligere offentliggjorte påbud om besøgsrestriktioner pr. den 11. juni 2020 er ophævet.

Det er ledelsen på Omsorgscentret Enggården, som skal sikre, at indendørs og udendørs besøg sker på en forsvarlig måde og tager hensyn til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og adfærd i øvrigt.

Beboere og pårørende er informeret direkte om hvordan i praksis.

Borgere i Hjemmeplejen

Vi opfordrer borgere, også dem som har brug for hjemmepleje, til at besøg foregår udendørs for at reducere risikoen for smitte.

Husk hygiejnerådene, hold afstand, undgå fysisk kontakt og bed gerne dine gæster om at rengøre kontaktpunkter, som fx kaffemaskine, dørhåndtag og lyskontakter.

Tand- og Sundhedsplejen

Tandplejen har både tandundersøgelser af børn, tandbehandlinger og tandbøjlebehandling.

Sundhedsplejen er kommet tættere på normal drift. Der er sundhedspleje for både småbørn og på skolerne. Gruppeaktiviteter afventer, at det bliver muligt at benytte rådhusfaciliteterne.

Socialområdet

Sociale børnesager kan igen varetages med direkte borgerkontakt. Kontakten kan foregå som hjemmebesøg hos borgere eller som møder i kommunens skoler og institutioner.

I det forpligtende samarbejde er der igen åben for kontakt til Handicap og Psykiatri, som varetager støtten til socialt udsatte voksne, voksne med funktionsnedsættelser og voksne med psykologiske og psykiatriske problemstillinger.

Dragør Aktivitetshus – gradvis genåbning

Aktivitetshuset er som også under gradvis genåbning, fx har caféen været genåbnet med restriktioner siden mandag den 18. maj 2020.

 • I overensstemmelse med sundhedsfaglige retningslinjer og med det etapevis hævede forsamlingsforbud er der plads til maksimalt 30 personer indendørs.
 • Motionen er nu også åben hverdage kl. 7-15 med visse forbehold. Bad og omklædning er lukket. Svedabsorberende materialer, såsom måtter, bolde og lignende, må man tage med hjemmefra. Man kan ikke regne med, at der er en instruktør til stede.
 • Hele Aktivitetshuset er sommerlukket den 6.-26. juli 2020.

Følg med på Dragør Aktivitetshus' hjemmeside

Bibliotekerne – åben for ind- og udlån

Dragør Bibliotekerne er igen åbne for korte besøg i forbindelse med ind- og udlån af materialer. Adgang kan ske i vores betjente åbningstid, som er:

Dragør Bibliotek

 • Mandag og onsdag: kl. 11-16
 • Tirsdag og torsdag: kl. 11-18
 • Fredag: kl. 11-17
 • Lørdag: kl. 11-14

Biblioteket i Hollænderhallen

 • Mandag og onsdag: kl. 14-18
 • Tirsdag og torsdag: kl. 14-16
 • Fredag: kl. 14-17
 • Lørdag: kl. 11-14

Her kan du få hjælp ved korte forespørgsler og reserveringer. Er der brug for mere eller længerevarende hjælp, vil vi tage imod opgaven/telefonnummer og vende tilbage via telefon.

Aflevering af materialer sker ved automaterne for selvbetjening eller gennem brevsprækken ved Dragør Bibliotek på Vestgrønnigen 18.

Se i øvrigt restriktioner og retningslinjer på www.drabib.dk

Dragør Bibliotek – Take Away

Der desuden fortsat mulighed for bibliotekernes tilbud om ’Take Away’, hvor borgerne siden onsdag den 22. april 2020 tre dage om ugen kan hente materialer i vindfanget på Dragør Bibliotek. Materialer kan afleveres i postkassen på Dragør bibliotek. Fra onsdag den 22. april 2020 kan borgerne tre dage om ugen hente materialer i vindfanget på Dragør Bibliotek. Tidsrummet for afhentning er: mandag kl. 10-12, onsdag kl. 15-17 og fredag kl. 10-12. Læs mere hvordan foregår på drabib.dk/takeaway.

Kongelundsfortet Outdoorcenter – delvist lukket

Kongelundsfortet er åbent hver dag for offentligheden. Der er adgang til toiletter.

Genbrugsstation

Som følge af, at forsamlingsforbuddet er hævet til 50 personer, er Genbrugsstationen åben fuldt ud uden de hidtidige restriktioner på 10 køretøjer ad gangen.

Forsamlingsforbud

Folketingets partier har indgået aftale om en etapevis lempelse af forsamlingsforbuddet, hvis ikke smittespredningen udvikler sig i negativ retning. Aftalen betyder, at:

 • Fra og med den 8. juni er grænsen 50 personer
 • Fra den 8. juli hæves forsamlingsforbuddet til 100 personer
 • Fra den 8. august hæves forsamlingsforbuddet til 200 personer for arrangører omfattet af de såkaldte sektorpartnerskabsretningslinjer.

 Husk de almene hygiejneråd og hold afstand.