Skip navigationen

COVID-19-vaccination: Man- og tirsdage i november

Region Hovedstaden tilbyder vaccination for COVID-19 til borgere i Dragør. Det er frivilligt og gratis. Vaccinationen foregår uden tidsbestilling hver mandag og tirsdag i november fra kl. 15-20 (sidste stik kl. 19.45). Ekstraordinært tilbydes der også vaccination onsdag den 3. november fra kl. 15-20 (sidste stik kl. 19.45).

Nyhed
Anbefal denne nyhed:

Hvorhenne?

Vaccinationen sker på Daghjemmet, Omsorgscenter Enggården i Dragør. Bemærk: Benyt indgang ved Engvej 20.

Hvem kan blive vaccineret?

  • Alle borgere over 12 år, der endnu ikke har modtaget 1. eller 2. stik. Husk at børn mellem 12 og 14 år skal have en forælder med
  • Borgere, der er indkaldt til revaccination/3. stik. Invitationer udsendes løbende via digital post/e-Boks til udvalgte borgere og til de borgere, der tidligst har modtaget deres 2. stik vaccination for 6 måneder + 14 dage siden.

Efter vaccinationen skal du blive i mindst 15 minutter, så sundhedspersonalet kan hjælpe dig, hvis du skulle få en allergisk reaktion.

Du skal selv sørge for transport til Daghjemmet, f.eks. via offentlig transport, gennem pårørende eller netværk, som Flexkunde hos Movia eller andre kørselsordninger f.eks. Falck.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål om vaccination, kan du læse mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: sst.dk eller ringe til den myndighedsfælles hotline på telefon 70 20 02 33.