Skip navigationen

Cykeltema: Vær med i politiets borgerråd

Hvad skal der til, før det bliver mere trygt og sikkert for dig at cykle? Sådan spørger Københavns Politi, som dækker Frederiksberg, København, Tårnby og Dragør Kommuner. Kan politiet gøre mere for at øge din sikkerhed på den tohjulede? Kører dine medtrafikanter altid ordentligt? Og overholder du altid selv færdselsreglerne?

Nyhed
Anbefal denne nyhed:

Disse spørgsmål og mange flere vil Københavns Politi gerne have input til, og derfor inviterer de borgere i de fire kommuner med i deres borgerråd. Som Dragør-borger er du også velkommen.

Politiet har – bl.a. i samarbejde med kommunerne – lavet en række spørgsmål, som de gerne vil have dine input til, så vi sammen kan skabe en bedre adfærd blandt cyklister, gøre vilkårene sværere for cykeltyve og øge sikkerheden for alle jer, der cykler.

”Jeg vil gerne anerkende Københavns Politi for dette initiativ med at invitere borgerne tættere på. Det har vi også rigtig gode erfaringer med i Dragør Kommune. Og selvom politikredsen dækker over fire meget forskellige kommuner, er borgernes ideer, oplevelser og synspunkter vigtige,” siger borgmester Kenneth Gøtterup.

Han fortsætter: ”Det er mit klare indtryk, at vi har gode forhold for cyklister i Dragør. Samtidig kan det være godt at se sin egen og ens medtrafikanters adfærd derude i trafikken lidt efter i sømmene. Det skylder vi os selv, vores nærmeste og vores næste. Og det kan give vigtig input til politiets arbejde.”

Hvordan deltager man?

Du klikker ind på hjemmesiden www.mitkbhpoliti.dk [Indsæt link: MITKBHpoliti] og skriver dine input under hvert spørgsmål. Det kan du gøre med det samme eller senere, for spørgsmålene er tilgængelige de næste måneder.

For at få så mange borgere og perspektiver med som muligt, vil politiet i løbet af sommeren og efteråret også lave en spørgeskemaundersøgelse og invitere til fysiske møder om emnet, som du også har mulighed for at deltage i. De møder vil der komme mere information om på www.mitkbhpoliti.dk [Indsæt link: MITKBHpoliti] efter sommerferien.