Skip navigationen

Dagtilbud: Vi tilbyder plads til alle

Dagtilbuddene har været åbne siden fredag den 17. april 2020 og har haft åben med en nødpasningsordning, siden sundhedskrisen brød ud. Der er kapacitet i dagtilbuddene, så du har mulighed for at få pasning til dine børn.

Nyhed
Dette er en arkiveret nyhed
Anbefal denne nyhed:
Foto af 'mor og vuggestuebarn'

Ingen tilbagebetaling

Ikke alle kommuner har – på grund af pladsmangel – kunnet tilbyde plads til alle børn i dagtilbud. Derfor indgik Folketingets partier en aftale, hvor forældrebetalingen bortfalder for de forældre, som ikke får en plads i dagtilbud.

I Dragør tilbyder vi plads til alle, og den nævnte aftale berører dermed ikke Dragørs borgere. Det vil sige, at uanset om du benytter dit barns dagtilbud, eller selv passer dine børn, betaler du fortsat for dit barns dagtilbud.

Fripladsordning

Hvis du, som borger er økonomisk trængt, er der den sædvanlige mulighed for at søge fripladsordning.