Skip navigationen

Dragør: Aftale om ny borgmester indgået

Mandag aften er der indgået en bred politisk aftale mellem Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre – Danmarks Liberale Parti i Dragør. De tre partier er enige om, at ny borgmester for Dragør Kommune til årsskiftet bliver Kenneth Gøtterup fra Det Konservative Folkeparti. (opdateret den 23. november 2021 med en justering af Helle Barths (V) citat)

Nyhed
Anbefal denne nyhed:
Fra venstre: Nicolaj Bertel Riber (A), Kenneth Gøtterup (C) og Helle Barth (V)

 

Det Konservative Folkeparti blev det største parti ved kommunalvalget og fik fordoblet antallet af mandater i forhold til den eksisterende kommunalbestyrelse. På valgnatten betød det, at Socialdemokratiet og det nuværende borgmesterparti Venstre gav de Konservatives Kenneth Gøtterup stafetten til at lede forhandlingerne om en mulig fælles aftale.

Politisk aftale

Det er efter konstruktive forhandlinger nu mundet ud i en politisk aftale, hvor Kenneth Gøtterup indstilles som ny borgmester for Dragør Kommune pr. den 1. januar 2022.

Som 1. viceborgmester indstilles Nicolaj Bertel Riber, Socialdemokratiet, og som 2. viceborgmester indstilles Helle Barth, Venstre – Danmarks Liberal Parti.

De tre partier er desuden enige om, at kommunen skal have tre fagudvalg med følgende udvalgsformænd:

  1. Social-, Arbejdsmarkeds-, Ældre- og Sundhedsudvalget: udvalgsformand Nicolaj Bertel Riber (Socialdemokratiet)
  2. Skole-, Børne-, Fritids- og Kulturudvalget: udvalgsformand Lisbeth Dam Larsen (Socialdemokratiet)
  3. Klima-, By- og Erhvervsudvalget: udvalgsformand Helle Barth (Venstre – Danmarks Liberale Parti)

Kenneth Gøtterup, Det Konservative Folkeparti i Dragør, siger:
”Konservative er meget glad, stolt og utrolig ydmyg over for opgaven. Dragør står over for store udfordringer de kommende år, hvor vi både skal have yderligere styr på økonomien og står over for en stort kystsikringsopgave. Det kræver et meget tæt og stabilt samarbejde mellem alle kommunalbestyrelsens partier, som Konservative vil være garant for.

Der har mellem parterne været brugt seks dage på at få en samlet aftale på plads. Jeg er meget tilfreds med, at vi har givet os god tid til at få landet en politisk aftale om, hvad vi skal samarbejde om i de kommende fire år, og også hvordan vi håndterer de uenigheder der har været i de foregående år. Alle partier har måtte give og tage, og jeg håber, at borgerne kan se, at vi nu sætter en ny retning for Dragør, hvor vi sætter fokus på den borgernære service i kommunen, og vi er til for borgerne.”

Nicolaj Bertel Riber, Socialdemokratiet i Dragør, siger:
”På vegne af Socialdemokratiet i Dragør vil jeg gerne sige tak til Venstre og de Konservative for konstruktive og intense drøftelser om det politiske grundlag for dette samarbejde for Dragør, over de kommende fire år. Det er en god aftale for Dragør, der sikrer et bredt samarbejde hen over midten. Det har været vigtigt for Socialdemokratiet.

Vi vil også gerne benytte lejligheden til at takke for opbakningen i forbindelse med kommunalvalget. Det gav tre socialdemokratiske mandater. De vil arbejde ambitiøst og målrettet for den borgernære velfærd og den grønne omstilling under en ansvarlig økonomisk politik.”

Helle Barth, Venstre – Danmarks Liberale Parti, siger:
”Først et stort tillykke til den nye borgmester Kenneth Gøtterup og dernæst et tillykke til Dragørs borgere.

”Venstre takker for det konstruktive forhandlingsforløb, som danner et solidt grundlag for de næste fire år, og som indfrier vores valgløfte om, at vi med et borgerligt liberalt udgangspunkt vil være med til at formidle et bredt samarbejde i kommunalbestyrelsen om en holdbar, ansvarlig og økonomisk bæredygtig udvikling i vores fantastiske lokalsamfund, samt at et borgerligt liberalt flertal skulle reflekteres i valget af borgmester.”

Konstitueringsmøde

Tilsammen har de tre partier 11 mandater ud af Dragør Kommunalbestyrelses 15 mandater.

Den politiske aftale forventes besluttet ved konstitueringsmødet den 7. december 2021.

Uden for den politiske aftale står de to lokallister Tværpolitisk Forening og Sydamagerlisten med henholdsvis tre og et mandat.