Skip navigationen

Dragør Baadeværft og Café Espersen flytter

Onsdag den 14. december blev der sat underskrifter på lejeaftaler med Dragør Baadeværft og Café Espersen, som begge flytter til det østlige byggefelt på Dragør Havn.

Nyhed
Dette er en arkiveret nyhed
Anbefal denne nyhed:
Undskrivning af lejeaftaler på rådhuset
Direktør for Dragør Baadeværft Dirch Petersen, borgmester Eik Dahl Bidtrup og ejer Brian Espersen satte onsdag den 14. december deres underskrifter på de nye lejeaftaler.

Maritimt miljø sikres

Borgmester Eik Dahl Bidstrup lægger vægt på, at de nye lejeaftaler og placeringer også fremover vil være med til at sikre et maritimt miljø på havnen, samt at der fortsat vil være mulighed for at besøge en så vellidt cafe og restaurant, som Café Espersen er.

”Vi er i fuld gang med at udvikle Dragørs havn til fremtiden med respekt for det bestående. Med lejeaftalerne til de nye placeringer for Dragør Baadeværft og Café Espersen er rammerne nu sikret, så der også fremover vil være en Cafe Espersen på havnen og ikke mindst, at baadeværftet kan indgå harmonisk i havnens videre udvikling”, siger borgmester Eik Dahl Bidstrup.

Dragør Baadeværft

Dragør Baadeværft flytter til den sydlige del af det østlige byggefelt, mellem den store p-plads og lodsen. Værftet råder dermed over 3.000 m2, og aftalen er med til at sikre rammerne for, at der også i fremtiden vil være et bådeværft på havnen. Værftet har ligget på havnen siden 1912.

Café Espersen

Cafe Espersen flytter til den nordlige del af det østlige byggefelt. Her vil ejer Brian Espersen råde over 1.000 m2 til en ny Café Espersen. Bygningen, som den nuværende Cafe Espersen holder til i, skal, ifølge lokalplanen, rives ned.

Fakta og baggrund

Kommunalbestyrelsen ønsker at fastholde det kommunale ejerskab over havnens arealer. Der er derfor tale om leje af grunde, i begge tilfælde på en 50-årig kontrakt. Der skal nu ske byggemodning og konkret projektudvikling, inden de faktiske byggerier går i gang.

Der er endnu ikke taget stilling til, hvad der skal ske med værftets nuværende grund og bygninger. By-, Erhvervs- Planudvalget i Dragør Kommune er gået i gang med at drøfte udviklingen af hele det vestlige byggefelt, mellem den store p-plads og den gamle by. Heri indgår også den nuværende værftgrund.