Skip navigationen

Dragør tæt på nedlukning

I takt med genåbningen af samfundet, hvor flere mødes og deltager i flere aktiviteter, er der risiko for at blive smittet med corona. Dragør Kommune ligger meget højt – faktisk tæt – på det, myndighederne kalder ’automatisk nedlukning’. Derfor har kommunalbestyrelsen på et ekstraordinært møde besluttet forskellige tiltag. (opdateret den 3. juni 2021 med link til referat af kommunalbestyrelsesmødet og en præcisering af, at skolerne er åbne for elever - også i de små klasser, mens Hollænderhallen, Kongelundshallen og Dragør Svømmehal har lukket for adgang)

Nyhed
Anbefal denne nyhed:

På bare én uge

Incidenstallet for antallet af smittede med coronavirus har været kraftigt stigende inden for den seneste uge.

Tal fra Statens Serum Institut viser, at Dragør Kommune den 26. maj er gået fra et incidenstal på 69,75, som vurderes lavt, til et incidenstal på 279,74 den 2. juni 2021. Det svarer i konkrete tal til en stigning fra 14 nye smittede personer (inden for den seneste uge) til 54 nye smittede personer (inden for den seneste uge).

I mandags, hvor tallet havde taget et hop i den gale retning til et incidenstal på lige over 200, valgte Dragør Kommune at sende brev til borgerne og venligst minde om at passe på sig selv og hinanden. Der fulgte en opfordring til at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger og til at lade sig teste.

Ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen

Onsdag aften mødtes kommunalbestyrelsen til et ekstraordinært møde på Teams. Mødet mundede ud i, at kommunalbestyrelsen i enighed besluttede flere tiltag:

 1. at indendørs idrætsaktiviteter og Dragør Bibliotekerne lukkes ned fra den 3. juni og indtil videre
 2. at der sendes SMS’er til borgerne i Dragør med opfordring til at overholde alle coronaretningslinjer
 3. at alle Dragør Kommunes medarbejdere, som ikke varetager kritiske funktioner, arbejder hjemmefra
 4. at administrationen skal tage kontakt til Dragør Erhverv med en opfordring om, at private arbejdsgivere lader medarbejdere arbejde hjemme
 5. at alle forældre, som har mulighed for det, opfordres til at holde deres børn hjemme (på dagtilbudsområdet. Dvs. skolerne er åbne for elever)

I forlængelse af debatten blandt kommunalbestyrelsens medlemmer lå det i luften, at der var tale om småbørn i dagtilbudsalderen. Således besluttede et flertal i kommunalbestyrelsen bestående af AOTV (Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Tværpolitisk Forening - liste T og Venstre) at opfordre til – så vidt det er muligt:

 • at indbyggere i kommunen ser så få personer som mulig
 • at offentlige medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner arbejder hjemmefra (forvaltningen præciserer kritiske funktioner)
 • at private arbejdsgivere, som er bosat i kommunen lader medarbejdere så vidt muligt arbejde hjemmefra
 • at små børn passes hjemme
 • at lærerne udelukkende underviser i deres stamklasser
 • at virtuelle møder genindføres
 • at indbyggere i området lader sig teste for COVID-19
 • at alle møder/sammenkomster begrænses, indtil incidenstallet er normaliseret.

Smitten er høj – bliv testet

Vi skal passe på os selv og hinanden. Vi opfordrer derfor til, at man lader sig teste ofte. Sammen skal vi mindske smitten - og bryde smittekæderne.

Når det testkorrigerede incidenstal i Dragør er på mindst 300 smittede med COVID-19 pr. 100.000 indbyggere sørger sundhedsmyndighederne automatisk for, at kommunen lukker ned for skoler, SFO'er, klubber og undervisning samt kultur- og fritidstilbud.

Men allerede fra den 3. juni 2021 gælder det med kommunalbestyrelsens beslutning, at der er lukket for adgang til Hollænderhallen, Kongelundshallen, Dragør Svømmehal samt Dragør Bibliotekerne.

Derfor: Se så få som muligt og undgå sammenkomster, bliv hjemme hvis du er syg, hold god afstand, host og nys i ærmet, sprit og vask hænder ofte, undgå at trykke i hånd, kindkys o.l., gør rent og luft ud.