Skip navigationen

Dragør udnævnt som bi-venlig kommune

Sidste år såede Dragør Kommune 13 kilo frø på et areal langs Søvej ved Søvang. Det er blevet bemærket, og nu har Danmarks biavlerforening udnævnt Dragør til bi-venlig kommune.

Nyhed
Anbefal denne nyhed:
Foto fra Borgercentret på Dragør Rådhus med udstillet banner med information om kommunen som bivenlig kommune

"Nu er vi også på landkortet som bi-venlig kommune. Det kan vi sagtens være stolte af!” siger borgmester Eik Dahl Bidstrup og roser samtidig Helle Barth, medlem af Udvalget for By, Erhverv og Plan: ”Helle er idemanden bag, at vi har fået tilsået en hektar af den kommunale jord med bi-venlige frøblandinger.”

Sidste år i maj blev marken langs Søvej ved Søvang tilsået med en speciel bi-venlig blomsterblanding af både 1-årige og flerårige planter for at få en bi-venlig mark. Målet er sommeren igennem at producere pollen og nektar, som tiltrækker bier, sommerfugle, fluer mv.

Eik Dahl Bidstrup siger: ”Det er med et grønt bankende hjerte, at vi kan hjælpe for eksempel vilde bier og honningbier med gode levevilkår. Bierne bestøver både afgrøder i landbruget og naturens planter. Og det er igen med til at give føde til fugle og vildt.”

Bi-venlig kommune

Danmarks Biavlerforening repræsenterer 6.000 biavlere, som arbejder for bierne og bestøvningen i Danmark, og det er den forening, som har certificeret Dragør som bi-venlig kommune.

”De fleste bier i Danmark, både honningbier, humlebier og enlige bier, deltager i bestøvningen af en eller flere dyrkede og/eller vilde planter. Biernes bestøvning er både vigtig for fødevareproduktionen og plantediversiteten,” oplyser Danmarks Biavlerforening.

Med certificeringen følger diplom og et roll-up banner, der pryder indgangen til borgercentret på Dragør Rådhus.

Over tid

Bi-markens areal er på en hektar eller 10.000 kvadratmeter. Det svarer til lidt mere end en fodboldbane. Førhen henlå arealet som en græsmark med højt græs og vild kørvel.

Over tid kan arealet gro til igen med vilde græsarter. Den proces forsinkes ved at slå marken og opsamle bio-materialet. Det vil ske i løbet af 2020.

”På den måde forsøger vi skabe de bedste betingelser for et få en eng, som er bi-venlig over tid,” slutter Eik Dahl Bidstrup.

Foto fra juni 2020 af bivenlig mark med blomster ved Søvang i Dragør