Skip navigationen

Drikkevand i Dragør (1)

I den senere tid har der i medierne og hos myndighederne været fokus på flourstoffer i vandboringer rundt om i landet. I Dragør Kommune står HOFOR står for vandforsyningen og holder nøje øje med, at vandkvaliteten lever op til myndighedernes krav. Borgerne kan roligt drikke vandet fra vandhanen.

Nyhed
Anbefal denne nyhed:

Tillid til drikkevandet

HOFOR har i alt 14 vandværker og har siden 2014 kontrolleret såvel kildepladser som drikkevand for indhold af flourstoffer eller PFAS’er.

I forlængelse af det oplyser HOFOR, at borgerne trygt kan have tillid til, at drikkevandet lever op til de kvalitetskrav, som gælder for det vand, som løber ud ad vores vandhaner.

Nye kvalitetskrav

Siden juni 2021, hvor miljømyndighederne offentliggjorde nye kvalitetskrav i forbindelse med flourstoffer, har HOFOR lukket nogle boringer og droslet ned på indvindingen af vand fra andre boringer.

I dag kommer 90 procent af drikkevandet i Dragør Kommune fra HOFORs regionale vandværker via Tårnby Kommune.

Der udvindes fortsat drikkevand, men i mindre grad, af en boring fra Store Magleby Vandværk i Dragør. Vandkvaliteten følges nøje med kontrolmålinger hver uge.

Langsigtet plan

Vi er i Dragør Kommune i tæt kontakt med HOFOR om en langsigtet plan, som også fremover giver borgerne det bedste vand i rigelige mængder til den bedste pris og selvfølgelig med sikkerhed for, at drikkevandet er rent og godt.

Og tilbage i juni 2021 bad Dragør Kommunalbestyrelse HOFOR om at iværksætte en uvildig undersøgelse, som ventes færdig i begyndelsen af næste år.