Skip navigationen

Ejendomsskat 2021

Ejendomsskattebilletten for 2021 bliver lagt i Digital Post/e-Boks den 4. december 2020. Er du fritaget for Digital Post, vil skattebilletten blive afleveret til postforsendelse den 2. december 2020.

Nyhed
Anbefal denne nyhed:

Alle tinglyste ejere modtager en ejendomsskattebillet for 2021. Den originale ejendomsskattebillet samt girokort fremsendes til den ejer, kommunen har registreret som ”hovedejer”, hvilket som udgangspunkt er den ejer, der er ældst. Medejere modtager en kopi af ejendomsskattebilletten.

2 rater

Hvis betaling af ejendomsskat ikke er tilmeldt Betalingsservice, fremsendes girokort særskilt for hhv. 1. og 2. rate til hovedejers e-Boks ca. 10 dage før forfald.

Er ejendomsskattebilletten ikke modtaget senest den 10. januar 2021, skal henvendelse rettes til ejendomsbeskatningen - pt@dragoer.dk mrk. ”ejendomsskat”.

Betaling sker i 2 rater med sidste rettidige indbetalingsdag således:

1. rate den 5. februar 2021
2. rate den 5. august 2021

Information om opkrævning af skatter og afgifter er anført på bagsiden af ejendomsskattebilletten.

Grundskyld

Grundskyld for 2021 beregnes med 24,47 promille af den mindste af følgende:

  1. Grundværdien pr. 1. oktober 2019 minus ”Fradrag i grundværdi for forbedringer" eller
  2. Grundskatteloftværdien

Værdiansættelser er foretaget af SKAT

På ejendomsskattebilletten for 2021 er anført ejendommens seneste værdiansættelser.

Værdiansættelser er foretaget af SKAT. Henvendelse herom skal ske til SKAT på telefon 7222 2826.

Rottebekæmpelsesgebyr

Gebyret opkræves i henhold til Miljø- & Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1686 af 18. december 2018 og pålægges alle faste ejendomme svarende til 0,031 promille af den senest ansatte ejendomsværdi.

Renovation, husholdninger

Posetømning hver uge

2020: 2.331,25 kr.
2021: 2.817,50 kr.

Posetømning hver 2. uge

2020: 1.906,25 kr.
2021: 2.278,75 kr.

240 L affaldsbeholder

2020: 3.060,00 kr.
2021: 3.465,00 kr.

360 L affaldsbeholder

2020: 4.977,50 kr.
2021: 6.236,25 kr.

660 L affaldsbeholder

2020: 8.987,50 kr.
2021: 11.151,25 kr.

Renovation, virksomheder

Opkrævning af affaldsgebyr m.v. for virksomheder skal, jf. Affaldsbekendtgørelsens § 56 stk. 4, ske direkte hos virksomhedens ejer på baggrund af oplysninger i CVR-registeret.

Opkrævning vil blive udsendt særskilt i løbet af 2021.