Skip navigationen

Endnu 70 borgere vaccineret

Lokale praktiserende læger, Røde Kors Parat og medarbejdere fra Hjemmeplejen stod klar til at tage imod i den forgangne uge, da cirka 70 Dragørborgere fik deres første vaccinestik.

Nyhed
Anbefal denne nyhed:

Det er Sundhedsstyrelsen, der beslutter målgrupper og rækkefølgen for, hvornår der bliver tilbudt vaccination for COVID-19. Og det konkrete tidspunkt for at få et stik afhænger bl.a. af antallet af vaccinetyper og antallet af doser, som kommer til landet.

Målgruppe 2

Onsdag den 17. februar 2021 var der så tale om den såkaldte målgruppe 2. Det vil sige borgere i alderen 65 år eller derover, som modtager praktisk hjælp og personlig pleje.

Denne målgruppe fik allerede i januar tilsendt en invitation til vaccination af sundhedsmyndighederne. Siden har kommunens Hjemmepleje har været i kontakt med borgere fra målgruppen, som skulle have hjælp til transport.

Region Hovedstaden tilbød for nyligt, at vaccinationen af disse borgere kunne ske lokalt i Dragør. Konkret foregik det i lokaler på Omsorgscentret Enggården.

Røde Kors Parat

Røde Kors tilbyder frivillige ledsagere til borgere, som kan have brug for det. Og de hjælpsomme frivillige fra Røde Kors mødte da også op den 17. februar. De tog med bilerne ud og hentede borgerne fra bopælen og bragte dem trygt og sikkert hjem igen efter vaccinationen.

De lokale læger stod for selve stikket og mange personaler var trådt til for at få registrering og hele logistikken på plads.