Skip navigationen

Formand og stedfortræder til husleje- og beboerklagenævn søges

Kommunalbestyrelsen søger en formand og en stedfortræder for formanden til huslejenævnet og beboerklagenævnet.

Nyhed
Anbefal denne nyhed:

Formanden og stedfortræderen skal have bestået juridisk kandidateksamen. Formand og stedfortræder må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler.

Behandling af sager

Huslejenævnet behandler ca. 10 sager årligt og beboerklagenævnet behandler ca. 5 sager årligt.

Dragør Kommune søger for at indhente høringssvar i sagerne samt for at indkalde nævnet til møder og besigtigelser. Formanden beslutter om der skal belyses yderligere i sagerne inden behandling og skriver udkast til afgørelse efter behandling af sager på møderne. Dragør Kommune sørger for udsendelse af afgørelse til parterne.

Vederlag/diæter

Vederlaget er årligt på 12.000 kr. for formandsposten i huslejenævnet og 6.000 kr. for formandsposten i beboerklagenævnet. Samme formand kan godt varetage begge nævn.

Stedfortræderen får, ligesom de øvrige medlemmer, diæter for møderne.

Huslejenævnet og beboerklagenævnet er sammensat af en formand, en lejerrepræsentant og en udlejerrepræsentant.

Interesseret?

Er du interesseret i at blive formand eller stedfortrædere, skal du senest den 1. februar 2022, sende en ansøgning til nedenstående sikre mail, med oplysninger om dig selv, eksamensbeviser for bestået juridisk kandidateksamen samt oplysning om, hvor du er ansat/driver virksomhed.

Kontakt

Center for Politik, Service og Social

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Politik, Service og Social
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.