Skip navigationen

Høring af Miljøgodkendelse til udvidelse af støjvold 6

Tårnby Kommune har som myndighed afgjort, at Københavns Lufthavne A/S (CPH), Lufthavnsboulevarden 6, 2770 får en Miljøgodkendelse til udvidelse af støjvold 6 Miljøgodkendelsen er givet efter Miljøstyrelsens standardvilkår for støjvolde, suppleret med vilkår for støj og jord.

Høring • Høringsfrist: 25.06.2021
Anbefal denne høring:

Miljøgodkendelsen (link til miljøgodkendelsen)

Bemærkninger

Hvis du har bemærkninger til tillæg til miljøgodkendelse til støjvold 6, skal de sendes til Tårnby Kommune gerne på e-mail: miljo@taarnby.dk senest den 25-06-2021 kl 12.

Politisk behandling

Støjvold 6 er placeret i Dragør Kommune. Tårnby Kommune varetager miljøsagsbehandling for Dragør Kommune jf lov om det forpligtigende samarbejde.

Miljøgodkendelsen følger gældende lovgivning og vejledninger.

Planmyndighederne afgør om placering af støjvoldene overholder lokalplanen Planmyndigheden i Dragør Kommune afgør om støjvold 6 overholder lokalplanen. Det betyder, at afgørelsen om miljøgodkendelse ikke tager stilling til, om støjvold E overholder lokalplanen.

VVM-screeningen for etablering af støjvold 6 viser, at der ikke skal laves en VVM-vurdering. Afgørelsen på VVM-vurderingen falder samtidig med miljøgodkendelsen meddeles.

Endelig godkendelse

Den endelige godkendelsen vil blive offentliggjort på Miljøstyrelsens Digitale Miljøadministration (DMA) senest 4 måneder efter tilladelsen er givet.