Skip navigationen

Høring: Mere biodiversitet i Dragør Kommune

Dragør Kommune har lavet en plan for at fremme biodiversiteten på kommunens grønne arealer og vil gerne have forslag til hvordan vi kan blive endnu grønnere. Derfor er planen nu i offentligt høring i 4 uger, frem til og med, den 27. august 2021.

Høring • Høringsfrist: 27.08.2021
Anbefal denne høring:

Baggrund

Dragør Kommune har meldt sig til den nationale konkurrence ”Danmarks VILDSTE kommune”, hvor 92 ud af 98 kommuner dyster om at fremme biodiversiteten og gøre plads til mere natur. Derfor har Dragør Kommune udarbejdet et forslag til at fremme biodiversiteten på kommunens grønne arealer. Med denne plan er det Dragør Kommunes forhåbning bl.a. at kunne tiltrække flere insekter, nye planter og smådyr.

Høringsfrist

Frist for høring er fredag den 27. august 2021. Send dine bemærkninger på mail pt@dragoer.dk eller til Dragør Rådhus, Plan og Teknik, Kirkevej 7, 2791 Dragør, mærket Biodiversitet.