Skip navigationen

Høring om kultur- og fritidspriser

Vi har en tradition for at fejre og anerkende frivillige indsatser og foreningsliv i Dragør. Med baggrund i budget for 2021 har kommunalbestyrelsen besluttet at sende forslag til fremtidig prisuddelinger i høring.

Høring • Høringsfrist: 26.02.2021
Anbefal denne høring:

Det drejer sig om:

  1. Fortsat at uddele en årlig Sports- og Kulturpris, en Initiativpris og en Handicappris samt anerkende sportsudøvere, som har udført en særlig præstation
  2. at Handicapprisen, som hidtil, uddeles den 3. december på FN’s internationale Handicapdag
  3. at Sport- og Kulturprisen, Initiativprisen og anerkendelse af sportsudøvere, som har udført en særlig præstation, uddeles og sker ved et fælles event i forbindelse med arrangementet ’Kongelundsfortet i Bevægelse’.

Frist for høringen

Høringsfrist er fredag den 26. februar 2021 kl. 12. Send dit høringssvar på mail til kulturogfritid@dragoer.dk eller aflever/send høringssvaret til: Børn, Skole og Kultur, Rådhuset, Kirkevej 7, 2791 Dragør. Mærk kuverten: Høring om prisuddelinger.