Skip navigationen

Høringsmateriale til budget 2022-2025

Administrationens beregninger og forslag til besparelser og udvidelser af kommunens budget 2022-2025 er fredag den 13. august 2021 sendt offentlig høring. Tidsfrist for høringssvar er fredag den 27. august 2021 kl. 9.

Høring • Høringsfrist: 27.08.2021
Anbefal denne høring:

Høringsmaterialet er formuleret af administrationen og er udgangspunkt for de politiske forhandlinger.

Borgermøde om budget 2022-25

Onsdag den 18. august 2021 klokken 19-21 er der budgethøringsmøde for borgere, hvor det er muligt at stille spørgsmål.

Mødet foregår i Hollænderhallen, Halvejen 3 i Dragør. Tilmelding er ikke nødvendig.

Efterfølgende kan der afgives skriftligt høringssvar.

Frist for høring

Tidsfrist for høringssvar er fredag den 27. august 2021 kl. 9.

Høringssvar sender du til skriftligt til dragoer@dragoer.dk.

Høringssvar lægges på hjemmesiden

Vær opmærksom på, at høringssvar vil blive offentliggjort på vores hjemmeside med de oplysninger du skriver, herunder navn, e-mailadresse osv., hvis dette fremgår.

Proces

Frem til midten af september forhandler kommunalbestyrelsen om det kommende budget. Det endelige Budget 2022-2025 forventes besluttet af kommunalbestyrelsen den 30. september 2021. 

Høringssvar

Herunder finder du de indgåede høringssvar, som Dragør Kommune har modtaget inden høringsperiodens udløb. 

Indkomne høringssvar

Høringssvar budget 2022-2025

Du kan navigere i svarene ved at klikke på det enkelte høringssvar i indholdsfortegnelsen. så kommer du direkte til høringssvaret. Eller du kan scrolle op og ned i siden af dokumentet.