Skip navigationen

Husk mundbind og/eller visir

Fra torsdag den 29. oktober 2020 er det ikke kun på transportområdet eller serveringsområdet, at der er krav om at bære mundbind. Målet er at forebygge og mindske risikoen for smitte med coronavirus i samfundet. [Opdateret den 2. november 2020 (med sundhedsmyndighedernes præcisering af undtagelse af brug i private hjem) og gældende fra 7. november 2020 (med generel undtagelse af borgere, som modtager hjemmepleje, hjemmesygepleje eller madservice, men med opfordring til at holde afstand på minimum 2 meter til borgere i risikogruppen)]

Nyhed
Anbefal denne nyhed:

Ældre- og Sundhedsministeriet oplyser, at fra torsdag den 29. oktober 2020 og foreløbig frem til den 2. januar 2021 er det et krav at bære mundbind/visir (som dækker mund og næse) på en følgende områder:

 • sundheds- og ældreområdet samt visse dele af socialområdet
 • i detailhandlen
 • kultur- og kirkeinstitutioner
 • idræts- og foreningsfaciliteter
 • uddannelsesinstitutioner.

Kravet gælder lokaler, som offentligheden har adgang til, inden for de ovenfor nævnte områder. Kravet gælder således ikke generelt for lokaler mv., som offentligheden har adgang til.

Hvem?

Kravet om mundbind/visir gælder både medarbejdere og borgere over 12 år – hvad enten man er besøgende, patient, kunde, bruger mv., men kun når man færdes eller står, og ikke når man sidder ned.

Der kan ske bortvisning, hvis man uberettiget ikke bærer mundbind/visir.

Hvor?

I Dragør Kommune gælder krav om mundbind også færden i Borgercentret på rådhuset (altså i forhallen, hvor der er offentlig adgang på rådhuset) og på Havnekontoret på Dragør Havn. 

Frem over skal du derfor bære mundbind og/eller visir, hvis du besøger:

 • Bibliotekerne i Hollænderhallen og i Dragør
 • Borgercentret på Dragør Rådhus
 • Genoptræningen i Aktivitetshuset Wiedergården og i Tårnby
 • Havnekontoret i Dragør Havn
 • Idrætsfaciliteterne: Hollænderhallen, Kongelundshallen og Dragør Svømmehal
 • Klubhuse og foreningslokaler
 • Musik- og Kulturskolen
 • Sundhedstilbud (Tandplejen og Sundhedsplejen), Omsorgscentret Enggården (plejeboliger, aflastningspladser, daghjemmet) og Aktivitetshuset Wiedergården.

Medarbejderne i Dragør Kommune følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer om brug af værnemidler.

Endvidere anbefaler Sundhedsstyrelsen, at pårørende og besøgende fortsat bør holde minimum 2 meters afstand, når man er sammen med personer i øget risiko, og hvis det ikke er muligt, at man da overvejer at bære mundbind eller visir.

Undtagelser

Kravet om mundbind/visir gælder ikke for:

 • Patienter, der er indlagt
 • Beboere på Omsorgscentret Enggården og i plejeboliger, borgere, som har midlertidig ophold på en aflastningsplads, medarbejdere e.l. der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning
 • Personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelse.

Mundbind/visir kan uanset hvad, fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, fx:

 • hvis det er en samtale med personer, som mundaflæser
 • hvis der skal ske en identifikation, fx ved udstedelse af pas
 • hvis der opstår vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelse
 • hvis børn, unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt ved brug af mundbind/visir.

 De nye restriktioner er indført som følge af corona-situationen i Danmark.