Skip navigationen

Information om adgang til kommunalbestyrelsesmøder

På grund af covid-19 har Økonomiudvalget besluttet, at der ikke vil være offentlig adgang til kommunalbestyrelsesmøderne resten af 2020.

Nyhed
Anbefal denne nyhed:

 

Spørgetid

På grund af situationen, er der særlige omstændigheder omkring spørgetid på møderne.

Forud for kommunalbestyrelsens ordinære offentlige møder afholdes der normalt spørgetid for borgerne. Spørgetiden afholdes normalt på baggrund af både mundtlige og skriftlige spørgsmål. 

På spørgetiden før mødet kan der alene stilles spørgsmål, der ikke vedrører sager på dagsordenen.

På spørgetiden efter mødet kan der stilles spørgsmål til sager på dagsordenen.  

Skriftlige spørgsmål

I den nuværende situation har du mulighed for at stille spørgsmål til Spørgetid 1, altså spørgetiden forud for kommunalbestyrelsesmødet. Disse spørgsmål skal være skriftelige og være modtaget af Dragør Kommune senest på dagen for kommunalbestyrelsesmødet kl. 8.

Før mødet

Nedenfor kan du se, hvilken mail-adresse du skal sende til, husk at skriv ”Spørgetid” i emnefeltet. Hvis du ikke er digital, er det også muligt at skrive dit spørgsmål i et brev og aflevere det i postkassen ved rådhuset. Tidsfristen er den samme, og der skal stå "Spørgetid" på kuverten.

Under mødet

Du kan også under mødet, stille spørgsmål til dagsordenen. Disse spørgsmål skal også sendes til nedenstående sikre mail. Spørgsmålene vil blive læst op under Spørgetid 2. Husk at skriv "Spørgetid" i emnefeltet. 

Vær opmærksom på at mødet den 29. oktober starter kl. 17.30, i stedet for kl. 19.00, så spørgsmål kan stilles allerede fra kl. 17.30. 

 

Kontakt

Dragør Kommune

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Dragør Kommune
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.