Skip navigationen

Invitation til borgermøde om næste års budget

Kom og giv dit besyv med, når kommunalbestyrelsen inviterer kommunens borgere, foreninger, brugerbestyrelser, råd mv. til borgermøde om næste års budget.

Nyhed
Anbefal denne nyhed:

Tirsdag den 20. august 2019

Borgermødet er tirsdag den 20. august 2019 klokken 19-21 på Wiedergården, Wiedergården 2 i Dragør.

Formålet med mødet er en direkte dialog, hvor I som borgere kan få præsenteret og danne jer et overblik over, hvad vi ved om rammerne for Dragør Kommunes økonomi. Vi mangler dog en vigtig brik, da forhandlingerne om økonomiaftalen mellem KL og regeringen er udskudt til august/september.

I vil ved mødet også have lejlighed til at stille spørgsmål til høringsmaterialet og budgetforslag, og give os politikere gode råd med på vejen om, hvilke budgetforslag, som skal prioriteres ved de politiske forhandlinger.

Høringsmaterialet på dragoer.dk

Høringsmateriale kan I fra torsdag den 15. august 2019 se på kommunens hjemmeside dragoer.dk.

Bemærk at forslagene i høringsmaterialet er formuleret af forvaltningen, så vi politisk har nogle muligheder at vælge imellem.

Det endelige budget 2020-23 forventes vedtaget af kommunalbestyrelsen ultimo oktober 2019.

Foreløbigt teknisk budget

Vær venligst opmærksom på, at der er tale om et foreløbigt teknisk budget. Regeringen og KL’s økonomiaftale er udskudt til september, så administrationen kender på nuværende tidspunkt ikke økonomiaftale, skatter, tilskud og udligning med mere. Det vil sige, at især hele indtægtssiden forventes at ændre sig markant, når disse tal foreligger. 

Praktik i øvrigt

Til mødet serveres kage og kaffe/te og vand. Parkeringen ved Wiedergården er begrænset. Vi henviser derfor til eventuel parkering på Vestgrønningen.

Mønter