Skip navigationen

Julehjælp - Støtte til gavn for udsatte

Her kan du læse om, hvordan du kan søge om støtte til Julehjælp – Støtte til gavn for udsatte. Fristen for ansøgning er 11. december 2020.

Nyhed
Anbefal denne nyhed:

Vil du være med til at gøre en forskel i julen for socialt udsatte grupper?

Dragør Kommune uddeler i år ekstraordinært 10.000 kr. fra §18-puljen til frivillige sociale foreninger og organisationer der yder julehjælp til socialt udsatte borgere.

I 2020 har mange borgere i højere grad været udfordret grundet COVID19. Dragør Kommune har et stærkt ønske om, at inddrage og styrke samarbejdet med civilsamfundet i arbejdet med at afhjælpe sociale problemer i kommunen. Derfor kan der søges om støtte til julehjælp for udsatte borgere.

Det er en forudsætning for at modtage støtte til julehjælp fra §18-puljen, at arbejdet er lokalt forankret og sker til gavn for borgere i Dragør Kommune.

Hvem kan søge?

Puljen kan både søges af frivillige sociale foreninger og organisationer, samt af andre typer foreninger, netværk eller grupper, der varetager specifikke, afgrænsede frivillige sociale indsatser og aktiviteter.

Det er et krav, at der i ansøgningen beskrives, hvem julehjælpen uddeles til, herunder hvem, der er modtagere af julehjælpen og hvilke økonomiske betingelser, der skal være opfyldt for at modtage julehjælpen.

Hvad kan der søges støtte til?

Støtten skal gå til julehjælp for udsatte børn, unge og voksne.

Der er krav om, at julehjælpen er uddelt senest 24. december 2020 og at der i initiativerne tages forbehold for de gældende restriktioner relateret til COVID19.

Uddeling

Det er Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget, der beslutter, hvilke initiativer, der skal ydes støtte til. Der gives ikke begrundelser for, hvilke aktiviteter, der gives støtte og hvilke, der får afslag.

Uddeling finder sted ved et ekstraordinært møde 15. december 2020. Referat fra udvalgets møde kan efter uddelingen læses på kommunens hjemmeside.

Ansøgningsfrist til Julehjælp - §18-puljen

Der er åbent for ansøgninger til Julehjælp - §18-puljen nu - og der er ansøgningsfrist 11. december 2020. Ansøgninger modtaget uden for ansøgningsperioden vil blive afvist.

Hvordan ansøger jeg?

Du ansøger ved at udfylde ansøgningsskema nederst på siden og sende det til sundhedogomsorg@dragoer.dk

For at modtage tilskud skal foreningen eller organisationen have et CVR-nummer og en NemKonto.

Når du ansøger skal du have følgende informationer klar:

  • Foreningens eller organisationens CVR-nummer
  • Budget for den aktivitet, du søger midler til
  • Beskrivelse af, hvem der uddeles julehjælp til og hvilke økonomiske betingelser, der skal være opfyldt for at modtage julehjælpen.

Bemærk: Ved tildeling af midler lægges der vægt på, at skemaet er udfyldt fyldestgørende og at der foreligger budget for det initiativ, du søger midler til.

Udbetaling

Tilskuddet udbetales til den NemKonto, som er tilknyttet foreningens CVR-nummer. Vær opmærksom på, at en foreningskonto ikke automatisk oprettes som en NemKonto.

Læs mere om oprettelse af CVR-nummer og NemKonto her.

Udbetalingen sker umiddelbart efter, at bevillingen er givet.

Evaluering og regnskab

Hvis du/din forening eller organisation får tildelt midler fra §18-puljen til julehjælp, skal I dokumentere, hvordan midlerne er brugt.

Derfor bedes I indsende regnskab med bilag for initiativet til Dragør Kommune senest den 31. marts 2021. Regnskabet sendes til sundhedogomsorg@dragoer.dk

Der er udarbejdet et regnskabsskema, som kan bruges til aflæggelse af regnskab, eller blot bruges som inspiration.