Skip navigationen

Klar til skoleindskrivning fra den 20. januar

Nu er vi klar. Fra mandag den 20. januar 2020 til og med søndag den 26. januar 2020 kan du skrive dit barn op til at begynde i skole i 0. klasse i skoleåret 2020/21. Indskrivningen foregår kun digitalt - enten her på siden eller på borger.dk. Husk at have dit NemId klar.

Nyhed
Anbefal denne nyhed:
Børn på vej til skole trækker cykler over fodgængerfelt

Skal mit barn begynde i skole i 2020?

Alle børn skal som udgangspunkt begynde i 0. klasse det kalenderår, de fylder 6 år. 0. klasse er obligatorisk. Derfor vil vi gerne byde dig og dit barn velkommen hos folkeskolerne i Dragør.

Hvilken skole skal mit barn begynde på?

Det kan vi ikke svare entydigt på nu. Der kan nemlig vise sig at blive behov for at tilpasse skoledistrikterne efter indskrivningsperioden. Det sker, hvis ikke børnene fordeler sig ligeligt på kommunens tre skoler, så vi kan sammensætte klasserne optimalt i forhold til størrelse, hensyn til søskende og afstand til skole. 

Det vil sige, at når indskrivningsprocessen er afsluttet i januar, vurderer vi, om der er behov for at ændre distrikterne. Forslag til eventuelle ændringer vil - efter behandling i Skoleudvalget - sendes i høring i skolebestyrelserne.

Det betyder altså, at der efter indskrivningen kan ske ændringer i skoledistrikterne, og at nogle bopæle kommer til at høre til en anden distriktsskole end den nuværende. Vi opfordrer derfor til, at du venter med at fortælle dit barn, hvilken skole det skal gå på, indtil skolerne har sendt et velkomstbrev ud.

Kriterier for indskrivningen

Indskrivningen af børn i 0. klasse sker ud fra følgende kriterier i prioriteret rækkefølge:

1. Søskendekriteriet, gældende for kommunens egne elever, idet der først indskrives elever, der i forvejen har søskende gående på skolen.
2. Ved skolestart i 0. klasse tilstræbes det, at den enkelte klasses klassekvotient ikke overstiger 24 elever.
3. Skoledistrikterne tilpasses, så der gives fortrinsret til den der bor tættest på. 

Såfremt skoledistrikterne ikke skal justeres efter indskrivningsperioden, forventes skoleplacering færdig primo februar 2020 med start i SFO (Skolefritidsordningen) i maj 2020.

Digital skoleindskrivning via nettet

Når du skal indskrive dit barn til skole, skal det efter lov om digital selvbetjening ske digitalt via

Husk at have dit NemId klart.

Hvis du har spørgsmål til indskrivningen kan du henvende dig til skolesekretærerne, som vil være behjælpelige med at guide dig igennem.

Skal dit barn gå i SFO?

I forbindelse med skoleindskrivningen vil du automatisk få tilbudt en plads i den SFO, der tilhører skolen.