Skip navigationen

Kollektiv trafik – lørdagsdrift

Generelt er der få borgere, som benytter den kollektive trafik i disse corona-tider.

Nyhed
Anbefal denne nyhed:

Derfor omstilles den kollektive trafik til nødberedskab på lige fod med andre offentlige funktioner.

For Dragør betyder det, at vores tre buslinjer (linje 33, 35 og 250S) omstilles til lørdagsdrift pr. mandag den 30. marts 2020. Overordnet set betyder det:

  • På linje 33: en bus pr. time fra morgen til aften (samt en bus pr. time om natten til/fra Søvang)
  • På linje 35: hovedsagligt to busser pr. time, dog kun en bus pr. time i morgen-, aften- og nattetimer
  • På linje 250S: fire busser pr. time i dagtimerne, tre busser pr. time i morgen- og aftentimer og en bus pr. time om natten.