Skip navigationen

Kystbeskyttelse i Dragør: Tre rådgiverhold valgt

Som et resultat af en nyligt overstået prækvalifikation har Dragør Kommunalbestyrelse godkendt de tre rådgiverhold, som hver især skal komme med deres bud på udvikling af Dragør Kommune som en klimarobust Kystkommune. Det skal de gennem en såkaldt parallelkonkurrence, som begynder den 12. marts 2020.

Nyhed
Dette er en arkiveret nyhed
Anbefal denne nyhed:
Luftfoto - havnen og Nordstranden

Parallelkonkurrencen udbyder Dragør Kommune i et samarbejde med Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet, som i et partnerskab har bevilliget støtte til Dragør Kommune under kampagnen ”Byerne og det stigende havvand”.

Et skarpt felt

I alt har 13 forskellige rådgiverhold sendt en anmodning om at deltage i parallelkonkurrencen. Ud af de 13 og i tæt dialog med partnerskabet har Dragør Kommune valgt tre rådgiverhold. De valgte rådgiverhold er:

  • Arkitema K/S og COWI A/S
  • GHB Landskabsarkitekter A/S med Hele Landet ApS, CORNELIUS VÖGE ApS og Tyréns A/S
  • Schønherr A/S med Orbicon/WSP, NATOUR Climate, Research, Development & Design og Almenr ApS

Overbevisende forståelse for opgaven

Tre kriterier har vægtet ved udvælgelsen. For det første rådgiverholdenes forståelse af selve opgaven – deres motivation. For det andet rådgiverholdenes organisering og faglige kompetencer og for det tredje rådgiverholdenes referencer.

Projektleder i Dragør Kommune Hanna Rehling fortæller: ”Det har været et utrolig skarpt felt. Niveauet er højt. Vi har efterspurgt rådgiverhold, som kan byde ind med arkitekter, landskabsarkitekter og ingeniører suppleret med kompetencer, der også sikrer rådgiverholdenes forståelse af kystbeskyttelsens sammenhæng med kulturarv, kystnatur og kommunikation med borgere. Det vurderer vi, at vi har fået.”

Hun uddyber: ”De har alle udvist en overbevisende forståelse for den opgave, vi står med, nemlig at udvikle Dragør Kommune som en klimarobust kystkommune. Derudover har de tre valgte rådgiverhold udvist stor motivation for at deltage i parallelkonkurrencen.”

Hanna Rehling bakkes op af projektchef fra Realdania Mikkel Suell Henriques: ”Jeg er rigtig godt tilfreds med den store interesse, der har været for at deltage i konkurrencen. Det vidner om et stort og nødvendigt engagement i at finde nye veje for, hvordan kommunerne proaktivt kan håndtere risikoen for oversvømmelser i byerne som følge af havvandsstigninger og stormflod.”

Han fortsætter: ”Behovet for nytænkning er stort, når det handler om, hvordan vi kan håndtere oversvømmelsesrisikoen i kystkommuner som Dragør, hvor der også er mange hensyn at tage højde for, for eksempel natur- og kulturarvsværdier og mange andre ønsker og interesser. Derfor er vi også glade for, at så velkvalificerede team har meldt sig på banen.”

Forventet tidsplan

Parallelkonkurrencen begynder formelt den 12. marts 2020, hvor de tre rådgiverhold skal deltage i en opstartsdag i Dragør. De skal blandt andet se de forskellige by- og naturområder langs Dragør Kommunes kyst. Rådgiverholdene får også adgang til materialet, som borgere i kommunen har meldt ind via hjemmesiden, Facebook/Diger i Dragør og/eller via mail til diger@dragoer.dk frem til den 20. februar 2020.

I løbet af foråret vil de tre rådgiverhold udvikle deres konkurrenceforslag og deltage i workshops, hvor der også vil deltage repræsentanter for de grundejerforeninger, som ligger nærmest langs kysten.

Parallelkonkurrencen forløber frem til august 2020, hvor forslagene vil blive udstillet med henblik på dialog med borgerne.

Fra august til oktober 2020 bedømmer dommerkomitéen de tre forslag og indstiller en vinder til Kommunalbestyrelsen, der træffer den endelige afgørelse. Herefter forventes, at det vindende rådgiverhold skal arbejde videre med at konkretisere den strategiske udviklingsplan og principperne for kystbeskyttelse af delstrækningerne af kommunens 13 km lange kyst. Dette overordnede såkaldte dispositionsforslag forventes færdig til offentliggørelse i begyndelsen af år 2021.

Konkurrenceprogram

Konkurrenceprogrammet offentliggøres på kommunens hjemmeside den 4. marts 2020.