Skip navigationen

Lodstårnet: Vartegn renoveret

Efter at have været pakket ind i presenning og stilads står Dragørs karakteristiske vartegn – det 15 meter høje lodstårn fra 1912 – nu grundigt renoveret og flot nymalet. Det pynter på Dragør Havn til glæde for byens borgere og besøgende.

Nyhed
Anbefal denne nyhed:

I forbindelse med den regelmæssige gennemgang af træværk på havnen stod det sidste år klart, at der var begyndende råd og svamp i den bærende konstruktion af lodstårnet.

Tak for fondsstøtten

Siden maj i år har tårnet været under grundig renovering, som har kostet ca. 450.000 kr. Renoveringen er gennemført af lokale håndværkere og muliggjort med støtte af fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Borgmester Helle Barth udtaler: ”Der skal lyde en meget stor tak til A. P. Møller-fonden for støtte til istandsættelsen. Man kan sige, at vi deler en fælles historie – den maritime og levede søfartshistorie. Og nu står tårnet igen i sin fulde glans og som et naturligt mødested.”

Byens forhistorie

Dragør er hjemsted for Danmarks eneste Lodsmuseum. Museumsleder Søren Mentz fortæller: ”Der har været lodseri i byen siden 1680'erne, som har hjulpet skibene igennem farvandet herude, så det er jo byens forhistorie, vi står og kigger på.

Om Lodstårnet nu kan holde 100 år mere, er vanskeligt at spå om. Søren Mentz siger: ”Det er jo lavet af træ, og står her på havnen, hvor der er vejr og vind – specielt meget saltvand. Men nu er det i al fald istandsat.”

Fakta

Lodstårnet er opført i 1912 og gennemgik en restaurering i 1960, hvorefter det blev overdraget til Dragør Kommune. Det blev fredet i 1987. I 2010 blev der udskiftet én sektion i det ene af de fire ben. I 2021 er ét ben og en stor del af det vandrette tømmer udskiftet og hele konstruktionen malet.