Skip navigationen

Miljøgodkendelse af Lodsgårdens friluftsbassin

Miljøgodkendelsen er gældende i 8 år. Friluftsbassinet er beliggende på Lodsgården 1B, 2791 Dragør.

Nyhed
Anbefal denne nyhed:

Klagefrist

Afgørelsen kan ikke påklages i henhold til bekendtgørelsen nr. 918 af 27. juni 2016 om svømmebassiner m.v. og disses vandkvalitet.