Skip navigationen

Møde i Kommunalbestyrelsen og spørgetid

Kommunalbestyrelsesmødet den 25. juni bliver holdt som et normalt møde, dog vil der på grund af afstandskrav ikke være adgang for borgere.

Nyhed
Anbefal denne nyhed:

Kommunalbestyrelsesmødet den 25. juni 2020 afholdes som et normalt møde, men på grund af afstandskrav er der ikke fysisk adgang for borgere til mødet.

Spørgetid

Forud for Kommunalbestyrelsens ordinære offentlige møder afholdes spørgetid for borgerne. Spørgetiden afholdes normalt på baggrund af både mundtlige og skriftlige spørgsmål. På spørgetiden før mødet kan der alene stilles spørgsmål, der ikke vedrører sager på dagsordenen. Efter mødets afslutning er der normalt mulighed for mundtlig spørgetid.

Skriftlige spørgsmål

På grund af den nuværende situation skal alle spørgsmål være skriftligt og være modtaget af Borgmestersekretariatet senest den 25. juni 2020 kl. 8. Nedenfor kan du se, hvilken mail-adresse du skal sende til, husk at skriv ”Spørgetid” i emnefeltet. Hvis du ikke er digital, er det også muligt at skrive dit spørgsmål i et brev og aflevere det i postkassen ved rådhuset. Tidsfristen er den samme, og der skal stå "Spørgetid" på kuverten. 

Du vil kunne følge mødet på web-tv, under lidt anderledes forhold. 

Kontakt

Dragør Kommune

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Dragør Kommune
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.