Skip navigationen

Mulighed for fjernvarme undersøges

Borgmester Allan S. Andersen, borgmester Kenneth Gøttrup, direktør Jacob Simonsen (ARC), har fredag den 6. maj 2022 sammen med direktør Kamma Eilschou Holm (CTR) holdt møde om Fremtidens Fjernvarme i Tårnby og Dragør. CTR leverer i dag varme til varmeselskaberne i København, Frederiksberg, Gentofte Gladsaxe og Tårnby.

Nyhed
Anbefal denne nyhed:
Tårnbys borgmester Allan S. Andersen (tv) og Dragørs borgmester Kenneth Gøtterup står sammen ved foran en rhododendronbusk i blomst
Allan S. Andersen, borgmester i Tårnby Kommune (tv) og Kenneth Gøtterup, borgmester i Dragør Kommune

Formålet med møde var at sætte gang i en nærmere undersøgelse af mulighederne for at etablere en effektiv fjernvarmeløsning i de naturgasforsynede områder af Tårnby og Dragør, som også er forberedt til fremtidens energikilder som overskudsvarme fra carbon capture, havvandsvarmepumper og geotermi.

Allan S. Andersen udtaler: ”Jeg er glad for, at Tårnby og Dragør som gode nabokommuner går sammen om at finde løsninger til den naturgaskonvertering, vi står med. Grøn omstilling fylder meget i vores kommune, og fjernvarme er et godt, grønt alternativ til olie og naturgas. Vi har et stort fokus på at udvide kommunens fjernvarmenetværk så hurtigt som muligt. Derfor er jeg glad for, at vi i samarbejde med Dragør sætter en undersøgelse i gang, som skal kortlægge muligheden for en effektiv fjernvarmeløsning, og som samtidig også ser på nye teknologier.”

Kenneth Gøttrup udtaler: ”Jeg vil være rigtig glad, hvis fjernvarme kan erstatte naturgas, fordi det er en komfortabel løsning, der også passer ind i det bymiljø, vi har. Jeg er derfor positiv over for en løsning, hvor vi både kan opnå en høj grad af forsyningssikkerhed og indpasse nye teknologier. Kan det ske på en måde, hvor vi samtidig udnytter de ressourcer, vi allerede har investeret i affaldsenergi bedre, er det en win-win.”

Der er mange ting, der skal undersøges yderligere, før projektet kan blive en realitet, herunder er det endnu for tidligt at sige noget om omkostningsniveauet og tidshorisonten. Alle var dog helt enige om, at den indledende dialog gav grundlag for at gå videre. Mødet blev derfor afsluttet med en aftale om at undersøge mulighederne for at sætte yderligere skub i udrulningen af fjernvarme.