Skip navigationen

Muligt samarbejde om diger

Dragør Kommune vil i den kommende tid undersøge mulighederne for samarbejde med eksterne partnere om fremtidens diger i Dragør.

Nyhed
Dette er en arkiveret nyhed
Anbefal denne nyhed:
Diger i Dragør

Invitation fra Sund & Bælt

Det sker på baggrund af en invitation, som Dragør Kommune har modtaget, til at drøfte et samarbejde om løsninger for fremtidens diger. Invitationen kommer fra Sund & Bælt Holding A/S, som blandt andet administrerer driften af Øresundsbroen og Øresundstunnelen.

Dragør Kommunalbestyrelse har drøftet invitationen og ønsker, at administrationen undersøger løsningsmuligheder med Sund & Bælt og i forlængelse heraf andre større infrastrukturselskaber og myndigheder med interesser for projektet.

Der er tidligere arbejdet med en fælles løsning med parter uden for Dragør Kommune. Dengang var de fælles tekniske løsninger svære at finde, blandt andet fordi behovet for sikkerhed og dermed digernes højder var meget forskellige.

Konkurrence – sat i bero

Den kommende arkitektkonkurrence om digerne og udvikling af det konkrete projekt i Dragør Kommune er derfor midlertidigt sat i bero, indtil mulighederne for samarbejde er afprøvet.

Bred borgerinddragelse

Kommunalbestyrelsen vil fortsat arbejde for en bred inddragelse af Dragørs borgere i projektet, også hvis kystbeskyttelsen planlægges og udføres i samarbejde med andre.