Skip navigationen

Ny høring: Bade- og kajakbro ved Dragør Sydstrand ud for stikvejen

Dragør Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at anlægge en op til 30 meter lang bade- og kajakbro ud fra Dragør Sydstrand ud for stikvejen Søndre Strandvej - ved matr.nr. 334a, Dragør By, Dragør

Høring • Høringsfrist: 09.11.2020
Fristen for denne høring er overskredet
Anbefal denne høring:

Broen har en bredde på 1,5 meter. Broen består af bærende stålrør og brodæk-elementer med stålvanger og træ-dæk. Yderst monteres en badetrappe. Se ansøgningen her.

Placering af badebroen fremgår af oversigtskortet.

Det vil være et vilkår for en evt. tilladelse til badebroen, at der skal være offentlig adgang.

Etablering af bade- og bådebroer kræver en tilladelse efter bekendtgørelsen om bade- og bådebroer (BEK nr. 232 af 12/03/2007).

Før sagen behandles, sendes ansøgningen i høring og offentliggøres på kommunens hjemmeside, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 2.

Sådan gør du

Hvis du/I har bemærkninger til det ansøgte, skal de sendes til Dragør Kommune på mail pt@dragoer.dk eller med posten til Dragør Kommune, Plan og Teknik, Kirkevej 7, 2791 Dragør. Mærk dit svar med ”Høringssvar – sag. 19/5402”.

Høringsperiode

Dragør Kommune skal modtage dit svar senest mandag den 9. november 2020.

Vi gør for en god ordens skyld opmærksom på, at de fremsendte bemærkninger (herunder dit navn og adresse) er omfattet af aktindsigt.

Såfremt det ansøgte skal behandles af kommunens By-, Erhvervs- og Planudvalg kan fremsendte bemærkninger fremgå af udvalgssagen, som vil være offentligt tilgængeligt på kommunens hjemmeside.