Skip navigationen

Nyt medlem af Dragør Kommunalbestyrelse

På en trist baggrund besluttede kommunalbestyrelsen den 1. april 2020, at Ole H. Hansen indtræder som nyt medlem af kommunalbestyrelsen. Det skete med umiddelbar virkning. Ole H. Hansen afløser tidligere borgmester Allan Holst, som døde den 6. marts 2020.

Nyhed
Anbefal denne nyhed:
Ole H. Hansen
Ole H. Hansen

Fra stedfortræder til medlem

Som første punkt på dagsordenen på det virtuelle møde i kommunalbestyrelsen den 1. april 2020 blev det besluttet, at Ole H. Hansen kunne indtræde som nyt medlem af kommunalbestyrelsen med øjeblikkelig virkning.

I forlængelse af det blev Ole H. Hansen udpeget som medlem Økonomiudvalget og af de to stående udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget samt Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup udtaler: ”Jeg byder Ole velkommen som fuldgyldigt medlem af kommunalbestyrelsen. Vi kender allerede Ole ganske godt i lokalpolitik, da han tidligere har siddet i kommunalbestyrelsen i to perioder. Han kender det lokalpolitiske håndværk, og jeg er frem til samarbejdet.”

Forud for beslutningen var Ole H. Hansen stedfortræder for Socialdemokratiet. Han afløser viceborgmester Allan Holst, som døde den 6. marts 2020 efter længere tids sygdom.

Ole H. Hansen har siddet i Dragør Kommunalbestyrelse for Socialdemokratiet i to perioder fra 2009-2012 og 2013-2016. Ole er 56 år og til dagligt ansat i Vej og Gartner i Dragør Kommune.

Fordeling af øvrige poster

På grund af corona-situationen har det på nuværende tidspunkt ikke været muligt at holde møder i kredsen af de konstituerende partier – Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre, Danmarks Liberale Parti. Det betyder, at fordeling af de øvrige poster, som Allan Holst tidligere har varetaget, ikke af afklaret endnu.

Det forventes, at der træffes beslutning om de øvrige poster, herunder også suppleantposter, på næstkommende møde i kommunalbestyrelsen den 30. april 2020.