Skip navigationen

Nyt om besøgsrestriktioner

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt, at vi kan udvide de midlertidige besøgsrestriktioner på kommunale og private plejecentre mv. Det vil sige på Omsorgscentret Enggården, for plejeboliger og aflastningspladser i kommunen.

Nyhed
Anbefal denne nyhed:

Indendørs og udendørs besøg

Det betyder, at vi fra mandag den 16. november 2020 har indrettet et indendørs besøgsrum, hvor beboerne nu kan få besøg af yderligere to faste nære pårørende ud over den hidtidige nærmeste pårørende. Beboerne kan dog kun have besøg af højst to personer ad gangen.

Desuden gælder:

  1. at besøg i den del af boligen, som beboeren selv råder over, kan ske, hvis

    a. besøget sker i en kritisk situation, eller
    b. den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren

  2. at besøg i andre situationer, skal foregå på udendørs arealer i vores besøgstelt.

Det er ledelsen på Omsorgscentret Enggården, som afgør om, og hvordan de pårørende til beboeren kan aflægge besøg i det konkrete tilfælde.

Målet med sundhedsmyndighedernes påbud til os om at indføre restriktionerne er at mindske risikoen for smitte med coronavirus af vores allersvageste borgere.

Restriktionerne påvirker ikke beboernes mulighed for eller ret til at forlade Omsorgscentret Enggården, plejeboligen eller aflastningspladsen.

Restriktionerne gælder foreløbig frem til tirsdag den 15. december 2020.

Hjemmeplejen

Modtager du hjælp i hjemmet fra Hjemmeplejen, vær da opmærksom på at begrænse besøg fra pårørende. Hvis muligt, er det en god ide, at besøg foregår udendørs.

Det nærmere indhold af besøgsrestriktionerne

Besøg i kritiske situationer

Kommunalbestyrelsen skal tillade besøg i kritiske situationer i den del af boligen, som beboeren selv råder over, på de omfattede kommunale og private plejecentre mv. Ved en kritisk situation forstås et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person.

Ved kritiske situationer forstås endvidere nære pårørendes besøg hos en voksen person med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg. Erhvervet mental svækkelse, der er fremadskridende, vil ikke alene være afgørende for, om der kan aflægges besøg hos en beboer.

Beslutning om, hvorvidt en sådan kognitiv funktionsnedsættelse foreligger i det konkrete tilfælde, træffes af institutionsledelsen.

Med ’nære pårørende’ forstås ægtefælle, samlever og slægtninge i lige linje fx forældre, bedsteforældre, børn og børnebørn. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller plejebørn kan efter omstændighederne også anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn. En person, som beboeren er nært knyttet til, vil efter en konkret vurdering kunne anses for nærmeste pårørende. Beslutning om, hvorvidt der er tale om en nær pårørende, træffes af institutionsledelsen.

Besøg fra den nærmeste pårørende

Kommunalbestyrelsen skal endvidere tillade besøg i den del af boligen, som beboeren selv råder over, fra den nærmeste pårørende til en beboer på de omfattede kommunale og private plejecentre mv. Med ’den nærmeste pårørende’ forstås fx beboerens ægtefælle, faste samlevende, faste partner, mor, far, barn eller barnebarn.

Besøg i et dertil indrettet besøgsrum

Kommunalbestyrelsen kan tillade besøg i et særligt besøgsrum fra højst tre faste nære pårørende (den nærmeste pårørende og yderligere to faste nære pårørende) til en beboer på de omfattede kommunale og private plejecentre mv. Der kan dog højst være to nære pårørende på besøg ad gangen.