Skip navigationen

Nyt påbud om besøgsrestriktioner

Sundhedsmyndighederne har påbudt kommunerne i Københavnsområdet at udstede restriktioner for besøgendes adgang til kommunale og private plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser.

Nyhed
Anbefal denne nyhed:
Illustration: foto af en hånd som berører en ryg

Begrænset adgang til besøg

Restriktionerne gælder fra fredag den 11. september 2020 til torsdag den 1. oktober 2020 og betyder:

  1. at besøg på Omsorgscentret Enggården mv. altovervejende skal foregå på udendørs arealer.
  2. at besøg på indendørs arealer på Omsorgscentret Enggården mv. ikke kan ske, med mindre:

a. besøget sker i en kritisk situation, eller

b. besøget ikke kan foregå udendørs, og der er udpeget 1-2 faste besøgspersoner.

Det er ledelsen på Omsorgscentret Enggården, som afgør om den faste besøgsperson kan aflægge besøg i det konkrete tilfælde.

Baggrund

Sundhedsmyndighederne oplyser, at der ved beslutningen om påbud er lagt vægt på, at der den seneste tid er konstatereret forhøjet og udbredt smitte med COVID-19 i en række kommuner i Københavnsområdet. Og at kommuner, der har tæt tilknytning til disse kommuner – det vil sige også Dragør – tillige omfattes af ovennævnte besøgsrestriktioner.

Hjemmeplejen

Vi opfordrer borgere, som har brug for hjemmepleje, til at begrænse besøg. Det er en god ide, hvis besøg foregår udendørs.