Skip navigationen

Omorganisering på rådhuset

Økonomiudvalget har den 27. august 2020 besluttet at sende forslag til ændring af den overordnede administrative struktur i Dragør Kommune i intern høring. Anledningen er blandt andet, at stillingen som chef for Borger og Social er vakant.

Nyhed
Anbefal denne nyhed:
Foto af rådhusbygningens indgangsparti

Forslaget går på at nedlægge Borger og Social som et selvstændigt chefområde og sammensætte varetagelsen af opgaverne på en ny måde. Det betyder nærmere bestemt, at de hidtidige opgaver i Borger og Social flytter til andre chefområder, kollegerne får nye samarbejdsflader, og kommunen sparer i udgifter til chefaflønninger.

Helhed og sammenhæng

Det er en forudsætning for at yde service af høj kvalitet til borgere, foreninger og virksomheder, at der er helhed og sammenhæng i varetagelsen af opgaverne. Det kræver blandt andet tæt samarbejde og øje for, hvordan faglig synergi kan understøtte den gode service og afgørelser af høj faglig standard.

”Som en lille kommunen har Dragør Kommune rigtig gode muligheder for det,” siger kommunaldirektør Henrik Harder og fortsætter:

”Men det er også nødvendigt, at vi til stadighed videreudvikler den evne for at lykkes. Med vores forslag til ny overordnet administrativ struktur skaber vi bedre rammer for netop det.”

Samling af to områder

Særligt på to områder tænker direktionen nyt ved at foreslå at samle henholdsvis børneområdet og sundhedsområdet under én fagchef. Hidtil har begge områder været fordelt på to chefer – alt afhængig af, hvilken lovs bestemmelser, der regulerede opgaverne.

Konkret er det blandt andet hensigten at samle alle sundhedsopgaver under en chef.

”Dermed arbejder vi organisatorisk ud fra et samlet sundhedsbegreb, hvor både den fysiske og den mentale eller socialpsykiatriske sundhed hører til,” siger Henrik Harder.

Tilsvarende samles alle børne- og ungeopgaver under en chef. Det vil sige omdrejningspunktet er det enkelte barn eller ung og ikke om det for eksempel er folkeskoleloven eller servicelovens bestemmelser, som er i brug.

Borgeren i centrum

Henrik Harder forklarer: ”Det handler om helhed og sammenhæng med borgeren i centrum. Hvad enten vi kigger på børne- eller voksenområdet.”

Han fortsætter: ”Det skal styrke vores evne til at levere ydelser af høj kvalitet til borgere. Vel at mærke ydelser, hvor der er helhed og sammenhæng i beslutninger, og hvor borgerne kan mærke, at vi i Dragør Kommune arbejder tæt sammen.”

Proces

Økonomiudvalget har den 27. august 2020 besluttet at sende direktionens forslag til en ny overordnet struktur for administrationen i høring blandt berørte medarbejdere og samarbejdsudvalg.

”Jeg ser frem til at modtage høringssvar og til at blive klogere på medarbejdernes og ledernes perspektiver,” slutter Henrik Harder.

Den interne høring løber frem til den 10. september 2020. Økonomiudvalget forventes at træffe endelig beslutning om ny overordnet administrativ struktur den 17. september 2020. Og ændringerne forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2021.