Skip navigationen

Opgaver tages hjem til Dragør

Staten har netop givet Dragør og Tårnby Kommuner dispensation fra kravet om forpligtende kommunalt samarbejde på udvalgte områder. Dispensationen forventes taget i brug pr. 1. september 2021 og betyder, at Dragør Kommune vil varetage flere opgaver over for egne borgere.

Nyhed
Anbefal denne nyhed:

Forpligtende samarbejde

Siden 2007 har Dragør og Tårnby Kommuner været forpligtet til at indgå formelt kommunalt samarbejde på en række områder inden for blandt andet miljø, socialområdet, genoptræning og specialundervisning. Det forpligtende samarbejde betyder, at Tårnby Kommune varetager forskellige opgaver over for Dragørborgere på vegne af Dragør Kommune. Det blev i sin tid begrundet i loven med, at Dragør Kommune relativt set er en lille kommune målt på indbyggertal.

I forbindelse med den nationale udligningsreform sidste år lagde aftalepartierne imidlertid op til, at blandt andet Dragør Kommune burde løses fra kravet om forpligtende kommunalt samarbejde, og at regeringen skulle undersøge, i hvilket omfang det ville være fagligt forsvarligt.

Den gang i maj 2020 udtalte borgmester Eik Dahl Bidstrup: ”Vi har et rigtig godt og konstruktivt samarbejde med Tårnby Kommune. Det er jeg sikker på, at vi også kommer til at have fremover. Tårnby Kommune løser flere vigtige opgaver for os i dag. Men et forpligtende samarbejde sætter også naturligt grænser for vores frihed til selvstændigt at styre kommunens økonomi.”

Dispensation for krav

Siden da har Dragør og Tårnby Kommuner i fællesskab fortalt Indenrigs- og Boligministeriet, i hvilket omfang de to kommuner ønsker at fortsætte at samarbejde, og hvilket omfang de ønsker, at Dragør Kommune selv varetager forskellige udvalgte opgaver.

Og nu ligger resultatet altså klart efter, at Indenrigsministeriet har drøftet de to kommuners ønsker med relevante fagministerier. Det vil sige, at der nu er givet dispensation på de områder, som Dragør og Tårnby Kommunalbestyrelser har ønsket og søgt om.

Konkret handler det om opgaver inden for tre områder, nemlig:

  1. genoptræning og socialpædagogisk støtte
  2. det sociale område (rådgivning om hjælpemidler og forbrugsgoder, ledsagelse for voksne samt sager om boligindretning og om hjælpemidler, forbrugsgoder og støtte til bil)
  3. specialundervisning for børn og voksne.

”Det glæder mig, at der er kommet en afklaring, og at staten vurderer, at det er fuldt ud forsvarligt, at vi tager os af disse opgaver selv,” siger Eik Dahl Bidstrup og fortsætter:

”Jeg ser frem til, at vi kan etablere bedre rammer for at skabe helhed og sammenhæng for vores borgere.”

Rottebekæmpelse – en mulighed

Indenrigsministeriet har også tilkendegivet, at Dragør Kommune har mulighed for at hjemtage en opgave på natur- og miljøområdet. Det drejer sig om rottebekæmpelse i kommunen efter miljøbeskyttelsesloven.

Muligheden er opstået på initiativ af Tårnby Kommune og medfører et selvstændigt forløb i dialog kommunerne imellem og en endelig politisk beslutning.

Overgang forberedes

Med dispensationen følger en række vilkår, som Indenrigsministeriet har stillet.

Dragør Kommune går nu i gang med at forberede sig på situationen, som blandt andet indebærer en såkaldt virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra Tårnby til Dragør Kommune.

Endvidere skal politikerne tage stilling til kvalitetsstandarder og afledte økonomiske konsekvenser.

Det forventes, at dispensationen kan træde i kraft den 1. september i år.