Skip navigationen

Oversvømmelse: Plan for risikostyring i høring

Vi vil meget gerne høre fra alle interesserede, hvordan de ser på vores plan for risikostyring i forbindelse med mulige fremtidige oversvømmelser fra Køge Bugt syd for Dragør og fra Øresund nord for Dragør. Planen har været i høring siden 1. februar 2021, og du kan nå det endnu. Høringsfristen udløber søndag den 1. august 2021.

Nyhed
Anbefal denne nyhed:

Planen er en opdatering af vores første risikostyringsplan, som i sin tid blev udarbejdet for perioden 2015-2021. Planen for risikostyringen beskriver, hvordan Dragør Kommune vil håndtere risikoen for oversvømmelser fra Køge Bugt i syd og Øresund fra nord.

I Risikostyringsplan 2021 har vi samlet de indsatser, som vi skal gennemføre for at forebygge og begrænse skaderne ved stormflod. Planen samler også op på vores arbejde med at sikre kommunen mod stormflod.